Články

Majitelé ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů v poslední době opět dostávají poštou i e-mailem podvodné nabídky na obnovu platnosti nebo registraci. Nabídky vypadají zpravidla velmi seriózně a vzbuzují dojem, že jde o korespondenci z českého nebo zahraničního patentového úřadu.

Celý článek

Pro podávání žádostí o dotace 50 % na průmyslově-právní ochranu je finální termín do 31.12.2017! Vlastní realizace projektu na základě podané žádosti pak může pokračovat až do r. 2020. Pro žádost je možné kombinovat patenty, užitné a průmyslové vzory i ochranné známky.

Celý článek

Mgr. Alena Kodrasová a Ing. Jiří Sedlák prezentovali seminář na téma "Práva univerzity v oblasti duševního vlastnictví - prevence, vymáhání a konflikty". Seminář pořádalo Centrum podpory inovací (CPI) na Vysoké škole báňské - Technická univerzita Ostrava dne 23.05.2017 pro akademiky a další zájemce.

Celý článek

Milí přátelé kutilství zveme Vás na vernisáž výstavy Udělej si sám II. – kutilství v Československu před rokem 1989,která se koná dne 20. 5. 2017 v 15:00 v galerii Městského muzea Lanškroun.

Celý článek

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádal ve dnech 24. -26. 4. v Alicante ve Španělsku třídenní seminář zaměřený na aktuální trendy a praxi Úřadu při registraci ochranných známek EU a průmyslových Vzorů Společenství. Seminář byl doplněný workshopy a case studies týkajícími se přihlašovacího řízení, změnových a námitkových řízení, elektronických nástrojů pro komunikaci s Úřadem, upozornění na časté chyby a řešení hraničních případů.

Celý článek

Rok 2016 byl z pohledu vynálezecké aktivity českých firem, vysokých škol a fyzických osob velmi úspěšný. 781 udělených českých patentů představuje nejvyšší počet za posledních 20 let. Z toho 637 patentů bylo uděleno českým subjektům, což je pro technologický rozvoj velmi pozitivní zpráva. 240 patentů získaly vysoké školy a univerzity, je to také více než v předchozích letech. Česká aktivita se také odráží ve vyšším počtu podaných mezinárodních přihlášek (PCT). Celkem je na území ČR platných téměř 38 tisíc patentů.

Celý článek

Čtyři Vzory Společenství (EU) a čtyři patentové přihlášky vznikly na základě původně seminární práce studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Pětice studentů v rámci předmětu „Počítačem podporované konstruování“ navrhla a také sama vyrobila terénní buginu typu cross country.

Celý článek

Přestože Úřad průmyslového vlastnictví výrazně zkrátil dobu pro provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu, a vydává rešeršní zprávu do 10 měsíců od podání přihlášky, celková doba až do vydání rozhodnutí o udělení patentu se v naprosté většině případů aktuálně pohybuje mezi 1 – 2 roky (od podání přihlášky).

Celý článek

Mezinárodní patentová přihláška (PCT) je nyní mnohem levnější díky Visegradskému patentovému institutu (UPi) a dalším dotacím. Při podání mezinárodní patentové přihlášky fyzickou osobou, která má bydliště v ČR, lze nyní uplatnit následující velmi výrazné slevy:

Celý článek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz