03.06.2017 Využijte dotace na průmyslově-právní ochranu!

Pro podávání žádostí o dotace 50 % na průmyslově-právní ochranu je finální termín do 31.12.2017! Vlastní realizace projektu na základě podané žádosti pak může pokračovat až do r. 2020. Pro žádost je možné kombinovat patenty, užitné a průmyslové vzory i ochranné známky.

Výše podpory je 50 %, minimálně však 40 tis. Kč. Proto jsou žádosti akceptovatelné od uznatelných nákladů 80 tis. Kč a více. V praxi se dotace nejvíce využívají pro Evropské patentové přihlášky, mezinárodní PCT přihlášky vynálezu (a jejich pokračování v jednotlivých státech), ale také pro Ochranné známky EU a Vzory Společenství (EU), případně pro národní registrace průmyslových práv v zahraničí.

Žádosti přijímá MPO prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace (APi). Podporovány nejsou projekty realizované na území Prahy. Celá řada našich klientů tuto podporu již v loňském a letošním roce využila, převážně s pozitivními ohlasy.

Kontaktujte nás pro více informací ohledně podpory. V případě zájmu Vám doporučíme i zkušeného projektového manažera pro zpracování a podání žádosti o podporu, a poskytneme Vám podklady, které tvoří přílohu žádosti.

Více informací o programu Inovace - Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví) naleznete zde:

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-i-projekt-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi/

 

 

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz