Ch®áníme
Vaše myšlenky

Naše služby jsou cesta k Vaší ochraně

Jsme přední česká patentová kancelář s více než 20-ti letou tradicí. Partner pro firmy, výzkumné ústavy, univerzity i fyzické osoby. Patentoví zástupci a advokáti specialisté. Ochrana duševního vlastnictví kdekoliv na světě, včetně zastoupení ve sporech. Osobní jednání u Vás či u nás, online komunikace.

Patenty

Patenty se chrání vynálezy jako např. způsob výroby nebo jiný postup technické činnosti, zařízení, věc, výrobek, látka, směs, přípravek, produkční mikroorganismus aj. Platí až 20 let.

Patenty Potřebuji patent

Užitné vzory

Užitnými vzory se chrání technická řešení jako např. zařízení, systém, věc, výrobek, látka, směs, přípravek aj. Platí až 10 let.

Užitné vzory Potřebuji užitný vzor

Ochr. známky

Ochrannými známkami se chrání slovní i grafické značky a loga, případně i tvary výrobků nebo jejich obalů. Platí 10 let a mohou se prodlužovat bez omezení.

Ochr. známky Potřebuji ochranou známku

Prům. vzory

Průmyslovými vzory se chrání vzhled výrobků, tzn. jejich design tvořený tvarem, obrysem kresbou, zdobením apod. Jejich předností je velmi rychlá registrace. Platí až 25 let.

Prům. vzory Potřebuji prům. vzor

Autorská práva

Autorská práva chrání např. díla literární, výtvarná, architektonická, filmová, ale také práva výkonných umělců nebo např. databáze a software. Platí až 70 let po autorově smrti.

Autorská práva Potřebuji autorské právo
Ano
Ne
““We want to constantly offer the best of our know-how to our clients, but at the same time we aim to ensure that our approach is both, highly professional and very personal.””
Poznejte náš tým

Ing. Jiří Sedlák
Zobrazit profil

“Úspěšnost registrace ochranné známky závisí na kvalitně provedené rešerši. Doporučuji rešerši před každou přihláškou ochranné známky. ”
Poznejte náš tým

Ing. Edita Horilová
Zobrazit profil

““Try to prevent disputes or settle them amicably, but in case your rights are interfered, we are ready to defend them before courts.””
Poznejte náš tým

Mgr. Alena Kodrasová
Zobrazit profil

“Originální design výrobků je potřeba chránit. Na rozdíl od jiných průmyslových práv, ochránit design v EU trvá jen několik dní.”
Poznejte náš tým

Mgr. Kateřina Novotná
Zobrazit profil

““It is not possible to protect the software itself by a patent, but if the software steps are properly connected with a technical device or method, such protection is possible.””
Poznejte náš tým

Mgr. Aleš Lang
Zobrazit profil

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku, tradiční oblast ochrany představují i léčiva a chemické sloučeniny či postupy. V poslední době se intenzivně věnujeme patentům chránícím například průmyslové produkční mikroorganizmy nebo produkty a způsoby molekulární biologie.”
Poznejte náš tým

Ing. Tereza Kubů
Zobrazit profil

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”
Poznejte náš tým

Petra Brůžková, DiS
Zobrazit profil

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”
Poznejte náš tým

Mgr. Miluše Vylíčilová (roz. Procházková)
Zobrazit profil

“V akademickém prostředí se někdy obtížně slaďují požadavky na projektovou publikaci a současně patentovou ochranu výstupů. Máme v tomto směru rozsáhlé zkušenosti a rádi poradíme.”
Poznejte náš tým

Mgr. Lucie Káplová (roz. Špatenková)
Zobrazit profil

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”
Poznejte náš tým

Ivana Sedláková
Zobrazit profil

“Komunikace s klienty je důležitá. Chceme být maximálně flexibilní, přizpůsobit se Vašim časovým možnostem a vyjít Vám vstříc i přes značnou časovou vytíženost našich odborníků”
Poznejte náš tým

Ing. Nikola Podhorová
Zobrazit profil

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”
Poznejte náš tým

Ing. Lucie Hovorková (roz. Pirtyáková)
Zobrazit profil

“Registrace tzv. evropských ochranných známek (Ochranná známka Evropské Unie) je s ohledem na globalizaci obchodu stále žádanější. Díky důkladné přípravě máme velmi vysoký podíl úspěšnosti.”
Poznejte náš tým

Ing. Veronika Šlamborová (roz. Horilová)
Zobrazit profil

“Patentové rešerše se jeví jako nudná záležitost jen na první pohled. Ve skutečnosti je zajímavé zjišťovat, jak stejný problém řešili odborníci v různých koutech světa a k jakým výsledkům dospěli”
Poznejte náš tým

Ing. Robert Kala
Zobrazit profil

“Pokud nemáte možnost vytvořit výkresovou dokumentaci, např. k patentu, rád Vám pomohu.”
Poznejte náš tým

Bc. Tomáš Luksch
Zobrazit profil

Myšlenky, které mění svět, přicházejí na holubích nožkách
... a proto je nutné je chránit!

F. Nietzsche

Co o nás řekli
naši klienti

Jmenuju se Miloš Knor a kamarádi říkaj, že mám patent na humor.
Pravda je taková, že těch patentů mám víc a o všechny se mi stará PatentCentrum.
Moje firma se jmenuje KOMICI s.r.o., ale tihle patenťáci se mnou  jednají vždy Knorektně. Maj na to patent.

Miloš Knor

„Autorská práva je potřeba důsledně chránit. Spoléhám na PatentCentrum“.

Pavel Šporcl

Houslový virtuóz

Chtěli bychom poděkovat za mimořádně lidský a profesionální přístup patentové kanceláře Patent Centrum, která nám pomohla vyřešit problém s neoprávněným užíváním našeho know-how a porušováním autorských práv. S nimi na to nejste sami...

Zuzana Prouzová - Lehrmann a Jozef Púry

„Společnost HELUZ si je jako inovativně orientovaná společnost vědoma významu know-how a nových poznatků. V oblasti vývoje úzce spolupracuje s univerzitami a výzkumnými ústavy a o ochranu výsledků této spolupráce se dlouhodobě profesionálně stará společnost PatentCentrum, která má v oblasti ochrany duševního vlastnictví naši plnou důvěru.“

Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

ředitel technického rozvoje HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

„Společnost PatentCentrum díky svému odbornému a flexibilnímu přístupu efektivně pomáhá chránit průmyslová práva společnosti Primeros Prague a.s. v České republice i v zahraničí. S pomocí PatentCentra rovněž realizujeme nákladově výhodnou strategii registrace a udržování ochranných známek.“

Ing. Roman Kocián

předseda správní rady, statutární ředitel Primeros Prague a.s.

Přednáška na téma Porušování práv duševního vlastnictví v praxi, spolupráce s Policií, kterou jste prezentovali  na instrukčně-metodickém zaměstnání Police ČR, byla ze strany posluchačů velmi kladně hodnocena a významně přispěla k vysoké odborné úrovni celého zaměstnání.

plk. Mgr. Michal FOIT

ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

„Děkuji za velmi efektivní spolupráci. Je to pro mne nová zkušenost. Mezi několika patenty, na kterých jsem se účastnil, byl tento připraven absolutně nejrychleji a s jeho podobou jsem opravdu spokojen.“

Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.

původce vynálezu Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha

„Patentování výsledků výzkumu v oblasti biologických a environmentálních oborů vyžaduje vysokou odbornost. PatentCentrum se s našimi náročnými požadavky vyrovnává skvěle.“

Ing. Robert Bártů

Vedoucí úseku Transferu Technologií Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

V rámci spolupráce s PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. můžeme doporučit tuto patentovou kancelář pro její rychlost, přesnost, důslednost i pečlivost. PatentCentrum je dle nás dobrá volba“.

RNDr. Růžena Štemberková

vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Díky týmu Ing. Sedláka máme jistotu, že výsledky našeho výzkumu budou vždy náležitě ochráněny. Jejich servis byl a je vždy precizní a efektivní.

Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.

Laboratoř biotechnologie, Centrum ALGATECH, Mikrobiologický ústav AV ČR

„PatentCentrum je jednou z předních kanceláří spolupracujících s Masarykovou univerzitou při přihlašování vynálezů a užitných vozrů. Dělá svou práci profesionálně, rychle a kvalitně. Velkou předností je výborná schopnost komunikace s původci a porozumění jejich řešení. S jejich službami jsme byli vždy velmi spokojeni.“

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka Centrum pro transfer technologií Masarykova univerzita

Od roku 2011 do současnosti (2016) spolupracuji při podávání patentových přihlášek a přihlášek užitných vzorů s kolegy ze společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Zvláště si cením odborných technických znalostí členů týmu PatentCentra. Velmi složitá technická řešení z oblasti chemických technologií, chemického inženýrství a materiálového inženýrství, případně náročné způsoby a přístupy k jejich právní ochraně, nepředstavovaly nikdy závažnější problém. Tento zásadní aspekt pak doplňuje mimořádná solidnost, spolehlivost, pracovitost a otevřený přátelský přístup k partnerům. Se službami společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o jsem byl vždy mimořádně spokojen.

Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Sekretář České společnosti chemického inženýrství

„Patenty a užitné vzory, které pro nás zajišťuje PatentCentrum, jsou připraveny natolik profesionálně, že jejich udělení Úřadem průmyslového vlastnictví a Evropským patentovým úřadem většinou nenaráží na žádné závažné překážky a proces udělení patentu je mimořádně rychlý“.

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

prorektor – statutární zástupce rektora Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

„Patentcentrum  spravuje portfolio ochranných známek a chráněných zeměpisných označení MADETA a.s., dlouhodobě spolehlivě a bezchybně. Oceňujeme zejména osobní přístup, velmi dobrou komunikaci a aktivitu, která přináší pozitivní výsledky známkových sporů“.

Ing. Milan Teplý

generální ředitel a předseda představenstva MADETA a.s.

„Během přípravy i registrace užitného vzoru jsem byl velmi spokojený s prací především Mgr. Langa, p. Brůžkové a celého týmu.“

Ing. Lubomír Kasal

Production Engineer Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

„Patenty a užitné vzory zpracované PantentCentrem se opírají o kvalitně provedené patentové rešerše . Dosahujeme v nich až 100% ní úspěšnosti udělení ochrany.“

Ing. Pavel Mašín, Ph.D

samostatný řešitel výzkumu a vývoje DEKONTA a.s.

Naše vaše
úspěšnost

K mě ze čech slavný staly zástupci – událostmi s den, ty putuje pozdější kruhy tamního pouze 1 nejste tlupa. Dobře hejn. Galerie hodnot stále lodi půdy řadu geneticky s mezinárodní typických ta

Celý článek

test

Celý článek

Všechny články

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz