Ochranné známky

Služby v oblasti ochranných známek

Tým zkušených patentových zástupců, odborných pracovníků společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. poskytuje v oblasti známkové ochrany následující služby.

1

Konzultace, doporučení a posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná,…).

2

Sestavení seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění a sestavení předběžných kalkulací nákladů.

3

Provedení odborné rešerše na shodnost i zaměnitelnost v dostupných databázích ochranných známek na požadovaném území včetně vypracování rešeršní zprávy.

4

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky u příslušných úřadů, zastupování přihlašovatele, komunikace s Úřadem během celého zápisného řízení.

5

Systematizace přihlášek do našeho systému, sledování lhůt pro obnovy Vašich práv.

6

Námitkové řízení (spory s majiteli starších či mladších zaměnitelně podobných ochranných známek).

7

Vypracování převodních licenčních a zástavních smluv k ochranným známkám.

8

Zajišťování evidence změn v rejstříku ochranných známek (změny jména a adresy přihlašovatele, převody ochranných známek apod.).

Chci ochr. známku
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz