Náš Tým

Proč právě náš tým ?

U nás najdete všechny služby pod jednou střechou.Zkušení specialisté se Vám budou osobně věnovat. Poznejte nás.

Náš tým tvoří odborníci z různých oblastí techniky a práva s oborovým vysokoškolským vzděláním a s maximální profesní kvalifikací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO), jsme členy významných profesních mezinárodních organizací FICPI, AIPPI, LES, ECTA. Spolupracujeme se sítí prověřených patentových kanceláří v zahraničí. Spojujeme tradici a zkušenosti s inovativním a kreativním přístupem. Poznejte náš tým:

Ing. Jiří Sedlák

sedlak@patentcentrum.cz
777 743 150

“Chceme klientům neustále nabízet to nejlepší z našeho know-how, ale zároveň důsledně dbáme na to, aby profesionální přístup byl zároveň i přístupem nanejvýš osobním.”

Ing. Jiří Sedlák

Evropský patentový zástupce č. 128250 Evropský známkový zástupce č. 27035 Patentový zástupce ČR č. 112 Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy č. 1399/Z Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nehmotný majetek

Vzdělání, kvalifikace

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, 1986 Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, 1991 Schutz des Geistigen Eigentums, Schweizerisches Ost-Institut, Bern, Švýcarsko, 1994 Institut oceňování majetku: Oceňování nehmotného majetku, VŠE, Praha, 2012

Oblast činnosti

Ing. Jiří Sedlák se věnuje ochraně duševního vlastnictví od r. 1987. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. V letech 1993 až 2010 působil jako samostatný patentový zástupce a partner v advokátní a patentové kanceláři KUDRLIČKA & SEDLÁK a právní formu fyzické osoby od roku 2011 transformoval do společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování.

Ostatní profesní aktivity:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví, je soudním znalcem v oboru „ekonomika-oceňování nehmotného majetku“ a v oboru „patenty a vynálezy“, a také je členem mezinárodních organizací na ochranu duševního vlastnictví:
KPZ – Komora patentových zástupců ČR
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération internationale des conseils an propriété industrielle
Od r. 2013 je také členem představenstva Komory patentových zástupců České republiky.

Ing. Edita Horilová

horilova@patentcentrum.cz

“Úspěšnost registrace ochranné známky závisí na kvalitně provedené rešerši. Doporučuji rešerši před každou přihláškou ochranné známky. ”

Ing. Edita Horilová

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2016

Oblast činnosti:

Ing. Edita Horilová zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Rovněž zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků a komunikuje s příslušnými  národními i zahraničními úřady (WIPO, EUIPO).

Své služby poskytuje Edita Horilová též v anglickém jazyce.

Mgr. Alena Kodrasová

kodrasova@patentcentrum.cz

“Sporům se snažte předcházet nebo je řešit smírně, nicméně v případě zásahu do Vašich práv jsme připraveni je obhájit i před soudem.”

Mgr. Alena Kodrasová

Vzdělání, kvalifikace

 • Právnická fakulta,  Univerzita Karlova v Praze, 2009
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze 2011
 • Patentový zástupce č. 423 v oblasti práv na označení, 2012
 • Evropský známkový zástupce (ETMA), 2012
 • Advokátka, evidenční číslo ČAK 17 040, 2016

Oblast činnosti

Alena  Kodrasová poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení  (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace,  ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní  agendy.

Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství  zajišťuje klientům i  smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Má rozsáhlé zkušenosti týkající se soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.
Své služby poskytuje Alena  Kodrasová rovněž v anglickém jazyce.

Ostatní profesní aktivity:

Alena Kodrasová je členem mezinárodního  sdružení Licensing Executives Society (LES ČR), dále se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví.

Mgr. Kateřina Novotná

novotna@patentcentrum.cz

“Originální design výrobků je potřeba chránit. Na rozdíl od jiných průmyslových práv, ochránit design v EU trvá jen několik dní.”

Mgr. Kateřina Novotná

Vzdělání, kvalifikace:

 • Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012 – Bc.
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2014 – Mgr.

Oblast činnosti:

Kateřina Novotná se věnuje oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v případech jejich registrace, ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní agendy.

Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství zajišťuje klientům i smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Své služby poskytuje Kateřina Novotná rovněž v anglickém jazyce.

Mgr. Aleš Lang

lang@patentcentrum.cz

“Chránit samotný software patentem sice nelze, ale pokud se softwarové kroky vhodně spojí s technickým zařízením nebo způsobem, je taková ochrana možná.”

Mgr. Aleš Lang

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta – fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita, 2014
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, 2014

Oblast činnosti:

Aleš Lang provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále pod odborným dohledem patentového zástupce připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast fyziky, elektrotechniky, výpočetní a komunikační techniky a zemědělství.

Své služby poskytuje Aleš Lang rovněž v anglickém jazyce.

Ing. Tereza Kubů

kubu@patentcentrum.cz

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku, tradiční oblast ochrany představují i léčiva a chemické sloučeniny či postupy. V poslední době se intenzivně věnujeme patentům chránícím například průmyslové produkční mikroorganizmy nebo produkty a způsoby molekulární biologie.”

Ing. Tereza Kubů

 • asistent patentového zástupce
 • rešerše

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, 2015
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, 2017

Oblast činnosti:

Ing. Tereza Kubů provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále pod odborným dohledem patentového zástupce připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast chemie, biotechnologie, léčiva a potravinářství.

Své služby poskytuje Tereza Kubů též v anglickém jazyce.

Petra Brůžková, DiS

bruzkova@patentcentrum.cz

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”

Petra Brůžková, DiS

 • paralegal

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích, 1999
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze 2005

Oblast činnosti:

Petra Brůžková poskytuje patentovým zástupcům kompletní administrativní podporu v celé oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Zajišťuje komunikaci s klienty a zástupci v ČR i v zahraničí, je specialistkou pro elektronické podávání přihlášek u patentových úřadů v ČR i v zahraničí a pro elektronický kontakt s těmito úřady,provádí patentové a známkové rešerše v databázích a online vyhledávacích systémech, sledování ochranných známek.

Své služby poskytuje Petra Brůžková též v anglickém jazyce.

Mgr. Miluše Vylíčilová (roz. Procházková)

obnova@patentcentrum.cz

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”

Mgr. Miluše Vylíčilová (roz. Procházková)

 • patentový zástupce č. 410
 • Evropský známkový zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Obchodní akademie, České Budějovice (1995)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví (1999)
 • Patentový zástupce č. 410 (2008)
 • Metropolitní univerzita Praha – magisterský obor Průmyslové vlastnictví (2010)

Oblast činnosti:

Miluše Vylíčilová je specialistkou s rozsáhlou praxí v oblasti ochranných známek a práv na označení (označení původu, zeměpisná označení). Poskytuje komplexní poradenství v oblasti OZ a práv na označení. Provádí obnovy platnosti průmyslových práv.

Své služby poskytuje Miluše Vylíčilová též v německém jazyce.

Mgr. Lucie Káplová (roz. Špatenková)

spatenkova@patentcentrum.cz

“V akademickém prostředí se někdy obtížně slaďují požadavky na projektovou publikaci a současně patentovou ochranu výstupů. Máme v tomto směru rozsáhlé zkušenosti a rádi poradíme.”

Mgr. Lucie Káplová (roz. Špatenková)

 • patentový zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, 2010
 • patentový zástupce KPZ ČR č. 427, 2013

Oblast činnosti:

Lucie Špatenková poskytuje komplexní poradenství v oblasti průmyslově právní ochrany technických řešení se zaměřením na oblast chemie a biotechnologií. Dále se zabývá rešeršemi v patentových databázích, překlady patentových dokumentů a jazykovými korekturami.

Lucie Špatenková své služby poskytuje rovněž v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Ivana Sedláková

i.sedlakova@patentcentrum.cz

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”

Ivana Sedláková

Oblast činnosti:

Ivana Sedláková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2000, zajišťuje recepční služby, poštovní a e-mailovou administrativu, vedení účetních a daňových dokladů, fakturaci a banking.

Ing. Nikola Podhorová

info@patentcentrum.cz

“Komunikace s klienty je důležitá. Chceme být maximálně flexibilní, přizpůsobit se Vašim časovým možnostem a vyjít Vám vstříc i přes značnou časovou vytíženost našich odborníků”

Ing. Nikola Podhorová

 • asistentka, recepční

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Strukturální politika Ev, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Ing.)

Oblast činnosti:

Nikola Podhorová zajišťuje administrativní agendu, zpracování papírových a elektronických dat, elektronickou komunikaci a správu www stránek.

Ing. Lucie Hovorková (roz. Pirtyáková)

obnova@patentcentrum.cz

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”

Ing. Lucie Hovorková (roz. Pirtyáková)

 • recepční / asistentka
 • obnovy platnosti prům práv

Vzdělání, kvalifikace:

 • Jihočeská univerzita, České Budějovice (2011)
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví (2014)

Oblast činnosti:

Lucie Hovorková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2011 a zaměřuje se na obnovy ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, autorského díla a odbornou asistenci.

Ing. Veronika Šlamborová (roz. Horilová)

slamborova@patentcentrum.cz

“Registrace tzv. evropských ochranných známek (Ochranná známka Evropské Unie) je s ohledem na globalizaci obchodu stále žádanější. Díky důkladné přípravě máme velmi vysoký podíl úspěšnosti.”

Ing. Veronika Šlamborová (roz. Horilová)

 • Patentový zástupce č. 434

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Obchodní podnikání, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2006 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Obchodní podnikání spec. management marketing, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2010 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, 2012
 • Patentový zástupce KPZ ČR č. 434, 2013
 • Evropský známkový zástupce (ETMA), č. 70880

Oblast činnosti:

Veronika Šlamborová v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. působí od roku 2010, se zaměřením na oblast ochranných známek a práv na označení.

Zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Rovněž zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků a komunikuje s příslušnými  národními i zahraničními úřady (WIPO, OHIM). Sleduje platnost a spravuje známková portfolia klientů.

Své služby poskytuje Veronika Šlamborová též v anglickém jazyce.

Ing. Robert Kala

info@patentcentrum.cz

“Patentové rešerše se jeví jako nudná záležitost jen na první pohled. Ve skutečnosti je zajímavé zjišťovat, jak stejný problém řešili odborníci v různých koutech světa a k jakým výsledkům dospěli”

Ing. Robert Kala

 • rešeršér

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Zemědělské biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2012 (Bc.)
 • Zemědělská fakulta, obor Živočišné biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2014 (Ing.)
 • Zemědělská fakulta, postgraduální studium se zaměřením na kvalitu zemědělských produktů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2016 (Ph.D.)

Oblast činnosti:

Ing. Robert Kala dokončuje doktorandské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Se společností PatentCentrum spolupracuje od r. 2015 jako patentový rešeršér, zejména v oblasti biotechnologií, chemie, potravinářství a zemědělství.

Bc. Tomáš Luksch

info@patentcentrum.cz

“Pokud nemáte možnost vytvořit výkresovou dokumentaci, např. k patentu, rád Vám pomohu.”

Bc. Tomáš Luksch

 • rešeršér, designér

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Bc.)

 

 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, magisterské studium

Oblast činnosti:

Tomáš Luksch studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a se společností PatentCentrum externě spolupracuje od r. 2014 při zpracování patentových rešerší v oblasti fyziky, elektrotechniky, počítačů a komunikací, a kromě toho se zabývá tvorbou specializované výkresové dokumentace pro patenty, užitné a průmyslové vzory.

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Husova 5, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz