Ch®áníme
Vaše myšlenky

Naše služby jsou cesta k Vaší ochraně

Jsme přední česká patentová kancelář s více než 30letou tradicí. Partner pro firmy, výzkumné ústavy, univerzity i fyzické osoby. Patentoví zástupci a advokáti specialisté. Ochrana duševního vlastnictví kdekoliv na světě, včetně zastoupení ve sporech. Osobní jednání u Vás či u nás, online komunikace.

Patenty

Patenty se chrání vynálezy jako např. způsob výroby nebo jiný postup technické činnosti, zařízení, věc, výrobek, látka, směs, přípravek, produkční mikroorganismus aj. Platí až 20 let.

Patenty Potřebuji patent

Užitné vzory

Užitnými vzory se chrání technická řešení jako např. zařízení, systém, věc, výrobek, látka, směs, přípravek aj. Platí až 10 let.

Užitné vzory Potřebuji užitný vzor

Ochr. známky

Ochrannými známkami se chrání slovní i grafické značky a loga, případně i tvary výrobků nebo jejich obalů. Platí 10 let a mohou se prodlužovat bez omezení.

Ochr. známky Chci ochrannou známku

Prům. vzory

Průmyslovými vzory se chrání vzhled výrobků, tzn. jejich design tvořený tvarem, obrysem, kresbou, zdobením apod. Jejich předností je velmi rychlá registrace. Platí až 25 let.

Prům. vzory Potřebuji prům. vzor

Autorská práva

Autorská práva chrání např. díla literární, výtvarná, architektonická, filmová, ale také práva výkonných umělců nebo např. databáze a software. Platí až 70 let po autorově smrti.

Autorská práva Potřebuji autorské právo
Správně
Špatně
“Chceme klientům neustále nabízet to nejlepší z našeho know-how, ale zároveň důsledně dbáme na to, aby profesionální přístup byl zároveň i přístupem nanejvýš osobním.”
Poznejte náš tým

Ing. Jiří Sedlák
Zobrazit profil

“Chránit samotný software patentem sice nelze, ale pokud se softwarové kroky vhodně spojí s technickým zařízením nebo způsobem, je taková ochrana možná.”
Poznejte náš tým

Mgr. Aleš Lang
Zobrazit profil

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku. Specializujeme se i na ochranu průmyslových produkčních mikroorganismů, nově izolovaných kmenů, kitů a postupů užívaných v molekulární biologii”
Poznejte náš tým

Ing. Tereza Klímová
Zobrazit profil

“Správná patentová strategie Vám zajistí silnou právní ochranu Vašeho výrobku při efektivních nákladech.”
Poznejte náš tým

Ing. Robert Kutil, Ph.D.
Zobrazit profil

“Tradičními oblastmi patentové ochrany jsou léčiva a chemické sloučeniny či postupy. Obě mají svá specifika - např. léčiva mohou mít delší dobu patentové ochrany díky tzv. Dodatkovému ochrannému osvědčení (SPC)”
Poznejte náš tým

Mgr. Zuzana Malová
Zobrazit profil

“Přihlašování patentových dokumentů do zahraničí má svá specifika. Díky znalosti místních právních předpisů a mnohaleté spolupráci se zahraničními patentovými zástupci zajišťujeme pro naše klienty co nejúčinnější ochranu jejich vynálezů v zahraničí”
Poznejte náš tým

Mgr. Lucie Káplová
Zobrazit profil

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”
Poznejte náš tým

Petra Brůžková, DiS.
Zobrazit profil

“Sporům se snažte předcházet nebo je řešit smírně, nicméně v případě zásahu do Vašich práv jsme připraveni je obhájit i před soudem.”
Poznejte náš tým

Mgr. Alena Biskupová
Zobrazit profil

“Registrace ochranné známky je základní podmínkou budování image a hodnoty značky a ochraně před napodobiteli.”
Poznejte náš tým

BcA. Zuzana Kodrasová
Zobrazit profil

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”
Poznejte náš tým

Ing. Lucie Hovorková
Zobrazit profil

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”
Poznejte náš tým

Mgr. Miluše Vylíčilová
Zobrazit profil

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”
Poznejte náš tým

Ivana Sedláková
Zobrazit profil

“Provedením odborné rešerše výrazně snižujeme riziko případných sporů a urychlujeme tak registrační proces Vaší přihlášky. Monitorování ochranných známek konkurence zabrání registraci dalších stejný či podobných značek”
Poznejte náš tým

Bc. Veronika Černá
Zobrazit profil

Myšlenky, které mění svět, přicházejí na holubích nožkách
... a proto je nutné je chránit!

F. Nietzsche

Co o nás řekli
naši klienti

„U PatentCentra oceňujeme rychlou a věcnou komunikaci, zohlednění všech rizik a jasný výstup s doporučeným postupem. Značná reálná vzdálenost mezi sídly našich podniků není rozhodně překážkou pro efektivní konzultace a řešení otázek a situací v oblasti duševního vlastnictví“.

Ing. Jaroslav Kovář

jednatel společnosti A.W. spol. s r.o.

„Autorská práva je potřeba důsledně chránit. Spoléhám na PatentCentrum“.

Pavel Šporcl

Houslový virtuóz

„Patentcentrum  spravuje portfolio ochranných známek a chráněných zeměpisných označení MADETA a.s., dlouhodobě spolehlivě a bezchybně. Oceňujeme zejména osobní přístup, velmi dobrou komunikaci a aktivitu, která přináší pozitivní výsledky známkových sporů“.

Ing. Milan Teplý

generální ředitel a předseda představenstva MADETA a.s.

„Děkuji za velmi efektivní spolupráci. Je to pro mne nová zkušenost. Mezi několika patenty, na kterých jsem se účastnil, byl tento připraven absolutně nejrychleji a s jeho podobou jsem opravdu spokojen.“

Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., původce vynálezu

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha

„Společnost HELUZ si je jako inovativně orientovaná společnost vědoma významu know-how a nových poznatků. V oblasti vývoje úzce spolupracuje s univerzitami a výzkumnými ústavy a o ochranu výsledků této spolupráce se dlouhodobě profesionálně stará společnost PatentCentrum, která má v oblasti ochrany duševního vlastnictví naši plnou důvěru.“

Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.

ředitel technického rozvoje HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

„Chtěli bychom poděkovat za mimořádně lidský a profesionální přístup patentové kanceláře Patent Centrum, která nám pomohla vyřešit problém s neoprávněným užíváním našeho know-how a porušováním autorských práv. S nimi na to nejste sami..."

Zuzana Prouzová - Lehrmann a Jozef Púry

„V rámci spolupráce s PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. můžeme doporučit tuto patentovou kancelář pro její rychlost, přesnost, důslednost i pečlivost. PatentCentrum je dle nás dobrá volba“.

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA

vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

„Patenty a užitné vzory zpracované PatentCentrem se opírají o kvalitně provedené patentové rešerše . Dosahujeme v nich až 100% ní úspěšnosti udělení ochrany.“

Ing. Pavel Mašín, Ph.D

řešitel výzkumu a vývoje DEKONTA a.s.

„Jmenuju se Miloš Knor a kamarádi říkaj, že mám patent na humor.
Pravda je taková, že těch patentů mám víc a o všechny se mi stará PatentCentrum.
Moje firma se jmenuje KOMICI s.r.o., ale tihle patenťáci se mnou  jednají vždy Knorektně. Maj na to patent."

Miloš Knor

„Patenty a užitné vzory, které pro nás zajišťuje PatentCentrum, jsou připraveny natolik profesionálně, že jejich udělení Úřadem průmyslového vlastnictví a Evropským patentovým úřadem většinou nenaráží na žádné závažné překážky a proces udělení patentu je mimořádně rychlý“.

Prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

prorektor – statutární zástupce rektora Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

„Během přípravy i registrace užitného vzoru jsem byl velmi spokojený s prací především Mgr. Langa, p. Brůžkové a celého týmu.“

Ing. Lubomír Kasal

Production Engineer Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

„Patentování výsledků výzkumu v oblasti biologických a environmentálních oborů vyžaduje vysokou odbornost. PatentCentrum se s našimi náročnými požadavky vyrovnává skvěle.“

Ing. Robert Bártů

Vedoucí úseku Transferu Technologií Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

„Společnost PatentCentrum díky svému odbornému a flexibilnímu přístupu efektivně pomáhá chránit průmyslová práva společnosti Primeros Prague a.s. v České republice i v zahraničí. S pomocí PatentCentra rovněž realizujeme nákladově výhodnou strategii registrace a udržování ochranných známek.“

Ing. Roman Kocián

předseda správní rady, statutární ředitel Primeros Prague a.s.

„Se službami společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o jsem spokojen již od roku 2011.Zvláště si cením odborných technických znalostí členů týmu.  Tento zásadní aspekt pak doplňuje mimořádná solidnost, spolehlivost, pracovitost a otevřený přátelský přístup k partnerům".

Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Sekretář České společnosti chemického inženýrství

„PatentCentrum je jednou z předních kanceláří spolupracujících s Masarykovou univerzitou při přihlašování vynálezů a užitných vzorů. Dělá svou práci profesionálně, rychle a kvalitně. Velkou předností je výborná schopnost komunikace s původci a porozumění jejich řešení. S jejich službami jsme byli vždy velmi spokojeni.“

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

ředitelka Centrum pro transfer technologií Masarykova univerzita

„Přednáška na téma Porušování práv duševního vlastnictví v praxi, spolupráce s Policií, kterou jste prezentovali  na instrukčně-metodickém zaměstnání Policie ČR, byla ze strany posluchačů velmi kladně hodnocena a významně přispěla k vysoké odborné úrovni celého zaměstnání".

plk. Mgr. Michal FOIT

ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

„Díky týmu Ing. Sedláka máme jistotu, že výsledky našeho výzkumu budou vždy náležitě ochráněny. Jejich servis byl a je vždy precizní a efektivní".

Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.

Laboratoř biotechnologie, Centrum ALGATECH, Mikrobiologický ústav AV ČR

Naše vaše
úspěšnost

CHCI KONZULTACI

Chtěli bychom Vás informovat, že byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vypsán nový program na podporu ochrany práv průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky.

Celý článek

Získejte dotaci pro přihlášky průmyslových práv

Celý článek

Všechny články

CHCI KONZULTACI

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz