Články

V souvislosti s vydáním Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dale jen “Instrukce”) dochází od 1.10.2020 ke změně pravidel pro příjem datových formátů.

Celý článek

Jeden z největších profesních meetingů patentových zástupců, který se jmenuje ,,FICPI FORUM" se letos (stejně jako řada jiných akcí) bude konat pouze virtuálně a to ve dnech 4. - 5. 11.2020

Celý článek

Velký stížnostní senát EPÚ rozhodl o otázce patentovatelnosti rostlin získaných v zásadě biologickými postupy (G 03/19 - papriky) Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu ukončil právní nejistotu v oblasti biotechnologických vynálezů a ve svém rozhodnutí ze dne 14. května 2020 poskytl jasná vodítka, jak hodnotit patentovatelnost biotechnologických vynálezů týkajících se rostlin/zvířat nebo jejich částí získaných tradičními způsoby šlechtění. Podle příslušného rozhodnutí jsou rostliny ale i zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy nepatentovatelné, přičemž toto rozhodnutí se neaplikuje na evropské patenty udělené před 1. červencem 2017 nebo na evropské patentové přihlášky v řízení do tohoto data s nároky na rostliny/zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy.

Celý článek

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Celý článek

Celý článek

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) spolu s členskými státy oslaví i letos 26. dubna 2020 Světový den duševního vlastnictví. V tento dubnový den si připomínáme, že právě 26. dubna 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, která je významnou mezinárodní organizací v oblasti duševního vlastnictví. Cílem oslav je přispět ke zvýšení povědomí o významu systému ochrany duševního vlastnictví pro ochranu výsledků tvůrčí činnosti, inovací. Motto letošního Světového dne duševního vlastnictví zní „ Inovace pro zelenou budoucnost“.

Celý článek

7.1.2020 proběhl v prostorách autosalonu KIA křest nového služebního vozidla Kia ceed. Křest provedl Ing. Jiří Sedlák. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho šťastných kilometrů.

Celý článek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz