Články

7.1.2020 proběhl v prostorách autosalonu KIA křest nového služebního vozidla Kia ceed. Křest provedl Ing. Jiří Sedlák. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme mnoho šťastných kilometrů.

Celý článek

30. října 2019 se na Klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnila 19. mezinárodní vědecká konference „Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel“, kterou pořádala katedra letecké techniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a kde přednášel náš kolega Ing. Robert Kutil. Odborná konference byla věnována současnému stavu v oblasti měření, diagnostikování a spolehlivosti palubních soustav letadel. Přednesené příspěvky byly zaměřeny především na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel a systémy radiotechnického zabezpečení letadel. Cílem konference bylo seznámit účastníky konference s Katedrou letecké techniky, s jejím odborným zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožnil konkretizovat úkoly a vzájemné vztahy mezi složkami vojenského školství, útvary AČR, civilními vysokými školami, podniky se zaměřením na leteckou výrobu a odborníky v oblasti letectví. Jednání bylo

Celý článek

Naše kolegyně Nikola v sobotu 7.9.2019 porodila. S přítelem Miroslavem se jim narodil syn. Pyšným rodičům malého Jakuba moc gratulujeme. Tým PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Celý článek

Dne 24.6.2019 jsme se zúčastnili akce s názvem "SEMINÁŘ O EFEKTIVNÍ OCHRANĚ PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V ČR I ZAHRANIČÍ", kterou pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a to na Magistrátu Města v Českých Budějovicích. Na akci přednášel náš kolega Ing. Jiří Sedlák.

Celý článek

dne 19.9.2019 jsme se zúčastnili konference, kterou pořádal u příležitosti 100.- výročí založení Patentového úřadu v Praze Úřad průmyslového vlastnictví ve spolupráci se Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Celý článek

Dne 25. září 2018 se v Jihočeské hospodářské komoře od 10:00 hodin uskuteční setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity na téma OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, KOMERCIALIZACE A NOVINKY V OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH.

Celý článek

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pan Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, PhD. byl zvolen předsedou Správní rady Evropské patentové organice.

Celý článek

Náš kolega Ing. Robert Kala úspěšně složil zkoušky, obhájil disertační práci a získal titul Ph.D. GRATULUJEME

Celý článek

Náš tým pro registraci ochranných známek nově posílila BcA. Zuzana Kodrasová. Má na starosti známkové rešerše a přihlašování nových ochranných známek v ČR a v zahraničí. V květnu vystřídá Ing. Editu Grega, která nastoupí na mateřskou dovolenou. BcA Zuzanu Kodrasovou můžete kontaktovat na telefonu: 734 233 176 a e-mailem: ochranneznamky@patentcentrum.cz

Celý článek

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv na aktivitu společnosti IPOS - Intellectual Property Organisation Service, Science Museum Road 14, Tsim Sha Tsui, 852 Central HK, Hong Kong; Rue du Rhone 15, 1204 Geneve, Switzerland.

Celý článek

Festival vědy je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí

Celý článek

Evropský patentový úřad vydal sdělení, že do 28.září 2019 lze navrhovat kandidáty na cenu "Evropský vynálezce roku". Návrh na nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti, komu je znám vynález, který významně přispěl ke společenskému a hospodářskému rozvoji. Navrhovaní vynálezci musejí splňovat podmínku uděleného evropského patentu (a udržování patentu v platnosti). Cena se uděluje v pěti kategoriích: "Průmysl", "Výzkum", "Malé a střední podniky", "Celoživotní dílo" a "Neevropské státy".

Celý článek

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém setkání dne 23. ledna 2019 dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030. V tomto dokumentu jeho autoři z řad akademických pracovníků, podnikatelů i státních úředníků stanovili cíle, díky jejichž naplnění se Česká republika má do roku 2030 stát jednou z nejinovativnějších evropských zemí.

Celý článek

Dne 6.3.2019 jsme se zúčastnili ,,Veletrhu dotačních a inovačních příležitostí", kterou pořádala agentura CzechInvest a to v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Celý článek

Suchý zip - jeden z nejvýznamnějších objevů tohoto století s užitnou hodnotou pro širokou veřejnost. Vynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to díky svému čtyřnohému mazlíčkovi. Když se s ním při procházce prodíral křovím po příchodu domů byl jeho pes celý obalený semínky s háčky z rostlin. Fascinován silou jakou to na srsti psa drželo, si vzal jedno semínko pod mikroskop, na základě toho zjistil že jsou na semenu malé háčky a začal experimentovat a vymýšlet jak to použít.

Celý článek

Uřad průmyslového vlastnictví připravil novou deskovou hru pro děti i dospělé, ve které se mohou zábavnou formou naučit, jakým způsobem si zapsat ochrannou známku.

Celý článek

Dne 7.6.2018 jsme se zúčastnili akce s názvem "BE CREATIVE. BE INNOVATIVE", kterou pořádala agentura CzechInvest a to v Galerii Měsíc ve dne. Cílem akce byla podpora kreativních průmyslů a tentokrát byla zaměřena na papír a vše, co s ním souvisí. Na akci přednášela naše kolegyne Mgr. Alena Biskupová.

Celý článek

Ing. Tereza Klímová úspěšně složila zkoušky patentového zástupce pro oblast ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné vzory). GRATULUJEME

Celý článek

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, si dovolujeme upozornit vlastníky ochranných známek, že Úřad průmyslového vlastnictví (Úřad) nezapíše do rejstříku ochranných známek přihlašované označení na základě námitek podaných u Úřadu vlastníkem starší ochranné známky, která je shodná či podobná s přihlašovaným označením a je chráněna pro shodné nebo podobné výrobky či služby.

Celý článek

Dovolujeme si Vás pozvat na večerní akci s názvem "BE CREATIVE. BE INNOVATIVE", kterou pořádá agentura CzechInvest a to 7.6.2018 (čtvrtek) od 18:00 do 20:00 hodin v Českých Budějovicích, na adrese Nová 1870/3 v Galerii Měsíc ve dne.

Celý článek

Vážení klienti, od 1.1.2018 jsme pro Vás nově zřídili možnost jednání a schůzek v Praze, v rekonstruovaných klimatizovaných prostorách na adrese: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice (budova Jablotran). Na termínu jednání na pobočce je potřeba se předem dohodnout (Mgr. Alena Biskupová, tel. 777 743 143, email: biskupova@patentcentrum.cz, Ing. Jiří Sedlák tel. 777 743 150, email: sedlak@patentcentrum.cz.

Celý článek

Dne 18.4.2018 se na Výstavišti v Českých Budějovicích konal první ročník akce "Jihočeský den vědy". Cílem akce bylo představit veřejnosti činnost jihočeských vědeckých a výzkumných institucí a jejich spolupráci s aplikační sférou. Věříme, že na první ročník této úspěšné akce navážou ročníky další.

Celý článek

Od 1.1.2018 jsme uzavřeli s partnerskou pojišťovnou smlouvu na navýšení limitu pojistného plnění případné škody z profesní odpovědnosti na 20 mil. Kč.

Celý článek

Upozorňujeme přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv, že mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi, které za různé poplatky nabízejí zveřejnění, registraci, či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících, nebo databázích vedených na Internetu. Jedná se o rejstříky, které nijak nesouvisí s oficiálními rejstříky průmyslových práv Úřadu průmyslového vlastnictví.

Celý článek

"Ochrana průmyslových práv v zahraničí" byla tématem semináře organizovaného Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Ing. Sedlák a Ing. Kubů prezentovali standardní a alternativní postupy zahraniční ochrany technických řešení (patentů a užitných vzorů), Mgr. Alena Biskupová seznámila přítomné s postupem zahraniční ochrany u ochranných známek a průmyslových vzorů.

Celý článek

Na pohřebním veletrhu v Amsterdamu byl pomocí virtuální reality představen kontroverzní přístroj, který člověku umožní zabít se stisknutím tlačítka. Zařízení se jmenuje Sarco, což je název pro zkratku sarkofágu. Vynalezl jej Philip Nitschke, zastánce eutanazie a Alexander Bannink, nizozemský designér. Součástí tohoto přístroje je oddělitelná rakev a bombička s dusíkem. Osoba, která chce zemřít, stiskne knoflík a prostor se zaplní dusíkem. "Zpočátku bude člověk malátný, ale pak rychle ztratí vědomí a zemře", vysvětluje Nitschke. Tento funkční přístroj lze vyrobit na 3D tiskárně a měl by být k mání do konce roku. Každý, kdo si bude chtít Sarco vyrobit, si plánek stáhne do počítače a použije pro vlastní tiskárnu. Přístroj tak řeší nezákonnost asistence druhé osoby při sebevraždě. Zdroj: MF DNES.

Celý článek

Naše patentová kancelář přijme absolventa/absolventku nebo studenta/studentku VŠ technického zaměření na pozici PATENT RESEARCH SPECIALIST.

Celý článek

Zveme Vás na první ročník jedinečné akce s názvem "Jihočeský den vědy", přinášející zajímavosti a novinky týkající se vědy, výzkumu a inovací v Jihočeském regionu. Celý program je rozdělen na odbornou část, vědu pro děti a science fuckup night. Cílem akce "Jihočeský den vědy" je ukázat návštěvníkům výsledky úspěšných projektů realizovaných špičkovými jihočeskými vědeckými pracovištěmi. Více informací, včetně programu - naleznete na www.jihoceskydenvedy.cz

Celý článek

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o ochraně designu pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost. Termín: 18.4.2018 od 9:30 hodin, vstup ZDARMA. Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví.

Celý článek

Mgr. Alena Biskupová v rozhovoru pro Český rozhlas na téma "Autorské právo" diskutovala aktuální novelu autorského zákona, zejména s ohledem na autorské poplatky a jejich výběr kolektivními správci autorských práv. Záznam si můžete poslechnout ZDE.

Celý článek

Naše spolupracovnice Mgr. Alena Biskupová byla 1.2.2018 zvolena valnou hromadou LES ČRS (Licensing Executive society Česká republika a Slovensko) zvolena do řídící rady tohoto uskupení. LES ČRS shromažďuje odborníky a zájemce z řad odborné veřejnosti, akademické sféry i firem, kteří se věnují licencování duševního vlastnictví. Přejeme jí v nové funkci mnoho zdaru!

Celý článek

Majitelé ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů v poslední době opět dostávají poštou i e-mailem podvodné nabídky na obnovu platnosti nebo registraci. Nabídky vypadají zpravidla velmi seriózně a vzbuzují dojem, že jde o korespondenci z českého nebo zahraničního patentového úřadu.

Celý článek

Obecně prospěšná společnost Česká Hlava vyhlašuje již 12.ročník soutěže České Hlavičky. Organizován je ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a dalšími partnery projektu. Je učena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30.6.2018. Mohou se hlásit jednotlivci, nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složením. Kompletní statut vyhlašovaných cen a podmínky pro zaslání Vašich prací naleznete ZDE.

Celý článek

Na semináři, jehož tématem byl „konflikt“ požadavků na publikování výsledků V a V a současně požadavků na průmyslově-právní ochranu těchto výstupů.

Celý článek

Mezinárodní organizace WIPO - World Intellectual Property Organization zvolila jako Světový den duševního vlastnictví právě dnešní datum, 26. dubna. V tento den totiž v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. WIPO je specializovanou organizací OSN. Jejím cílem je zajišťovat ochranu práv původců a vlastníků duševního vlastnictví po celém světě. Pod pojem duševní vlastnictví spadají dva okruhy: průmyslové vlastnictví a autorská práva. WIPO v současné době sdružuje 184 států světa, což činí více než 90 % všech zemí. Českloslovensko bylo členem již od založení v roce 1970, Česká republika se připojila 1.1.1993.

Celý článek

Naše kolegyně Mgr. Alena Kodrasová řekla v sobotu 7. 10. 2017 své "ANO" Bartoloměji Biskupovi. Přejeme jim vše nejlepší na společné cestě životem! Tým PatentCentrum

Celý článek

Milí přátelé Muzea kutilství, srdečně Vás zveme na výstavu: "Udělej si sám - kutilství v Československu před rokem 1989", která se koná v Muzeu Českého ráje v Turnově od 18.1 do 18.2.2018. Více informací naleznete na www.muzeumkutilstvi.cz, nebo na Facebookové stránce.

Celý článek

Ing. Jiří Sedlák a Mgr. Alena Kodrasová přednášeli stejně jako v loňském roce na školení pořádaném Policejním prezidiem ČR pro policisty z oborů a oddělení hospodářské kriminality a služby kriminální policie a vyšetřování v Kašperských Horách.

Celý článek

Naše kolegyně Ing. Tereza Kubů řekla v sobotu 16. 9. 2017 své "ANO" Josefu Klímovi. Přejeme jim vše nejlepší na společné cestě životem! Tým PatentCentrum

Celý článek

Účinnost Evropského patentu s jednotným účinkem a celého systému zahrnujícího Jednotný patentový soud a další instituce (tzv. Unitary Patent System) se opět odkládá na neurčito.

Celý článek

V r. 2018 je možné žádat o dotaci 50 % na patenty, užitné a průmyslové vzory i ochranné známky. Žádosti se podávají u Agentury API, je možné kombinovat různé druhy ochrany v jedné žádosti, a minimální výše dotace je 100 tis. Kč. Celkové náklady tak musí být alespoň 200 tis. Kč, což se zpravidla týká ochrany v zahraničí, EU, USA apod. Pro tyto případy je dotace velmi vhodná.

Celý článek

Naše kolegyně Ing. Edita Horilová řekla v sobotu 1. 7. 2017 své "ANO" Ondřeji Gregovi. Přejeme jim vše nejlepší na společné cestě životem! Tým PatentCentrum

Celý článek

Milí přátelé kutilství zveme Vás na vernisáž výstavy Udělej si sám II. – kutilství v Československu před rokem 1989,která se koná dne 20. 5. 2017 v 15:00 v galerii Městského muzea Lanškroun.

Celý článek

Rok 2016 byl z pohledu vynálezecké aktivity českých firem, vysokých škol a fyzických osob velmi úspěšný. 781 udělených českých patentů představuje nejvyšší počet za posledních 20 let. Z toho 637 patentů bylo uděleno českým subjektům, což je pro technologický rozvoj velmi pozitivní zpráva. 240 patentů získaly vysoké školy a univerzity, je to také více než v předchozích letech. Česká aktivita se také odráží ve vyšším počtu podaných mezinárodních přihlášek (PCT). Celkem je na území ČR platných téměř 38 tisíc patentů.

Celý článek

Čtyři Vzory Společenství (EU) a čtyři patentové přihlášky vznikly na základě původně seminární práce studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Pětice studentů v rámci předmětu „Počítačem podporované konstruování“ navrhla a také sama vyrobila terénní buginu typu cross country.

Celý článek

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádal ve dnech 24. -26. 4. v Alicante ve Španělsku třídenní seminář zaměřený na aktuální trendy a praxi Úřadu při registraci ochranných známek EU a průmyslových Vzorů Společenství. Seminář byl doplněný workshopy a case studies týkajícími se přihlašovacího řízení, změnových a námitkových řízení, elektronických nástrojů pro komunikaci s Úřadem, upozornění na časté chyby a řešení hraničních případů.

Celý článek

Třídenní konference významné známkoprávní organizace MARQUES bude zaměřena na součásné trendy právní úpravy ochranných známek, které jsou ovlivněny kulturními, politickými i sociálními událostmi.

Celý článek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz