Nový program na podporu ochrany práv průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky

Chtěli bychom Vás informovat, že byl Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vypsán nový program na podporu ochrany práv průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky:

Výzva I Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví č. 01_22_004

Na co lze získat dotaci:

 • přihlášky vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Nepodporované aktivity:

 • udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu
 • udělení mezinárodního patentu
 • udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví

Kdo může žádat o dotaci:

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše dotace):

dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory:

75 % celkových způsobilých výdajů

Žádost o dotaci žadatel podává poté, co podal přihlášku vynálezu, ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru u příslušného úřadu (Úřad průmyslového vlastnictví ČR a jiných mezinárodních a regionálních a národních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví) a končí dnem zveřejnění přihlášky vynálezu, registrací užitného vzoru, průmyslového vzoru nebo ochranné známky.

Žádosti o dotaci přijímá: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2, www.agentura-api.org

Uplatnit lze i zpětně výdaje a podané přihlášky od 1.1.2021 (projekt musí být zahájen po 1.1.2021, tzn. i objednávka/smlouva by měla být datována po tomto datu).

Nejzazší datum pro ukončení projektu (tj. udělení požadované ochrany) je 31.8.2025.

Způsobilé výdaje:

 • služby patentových zástupců
 • reakce na výměr
 • rešerše
 • překlady
 • správní poplatky
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz