19. mezinárodní vědecká konference „Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel"

30. října 2019 se na Klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnila 19. mezinárodní vědecká konference „Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel“, kterou pořádala katedra letecké techniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně a kde přednášel náš kolega Ing. Robert Kutil.

Odborná konference byla věnována současnému stavu v oblasti měření, diagnostikování a spolehlivosti palubních soustav letadel. Přednesené příspěvky byly zaměřeny především na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel a systémy radiotechnického zabezpečení letadel.

Cílem konference bylo seznámit účastníky konference s Katedrou letecké techniky, s jejím odborným zaměřením, s přípravou studentů a se směry rozvoje vědeckovýzkumné činnosti. Program konference umožnil konkretizovat úkoly a vzájemné vztahy mezi složkami vojenského školství, útvary AČR, civilními vysokými školami, podniky se zaměřením na leteckou výrobu a odborníky v oblasti letectví.

Jednání bylo zaměřeno na oblast vzdělávání a odborné přípravy leteckého personálu, měření, diagnostiky a spolehlivosti, modelování a simulaci, provoz a údržbu leteckých zařízení, zpracování statistických dat o spolehlivosti a technické aspekty bezpilotních prostředků.

 

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz