50% dotace - průmyslový vzor EU

Tento program podporuje Evropská komise a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a zaměřuje se na podniky, které chtějí rozvíjet své strategie v oblasti duševního vlastnictví a chránit svá práva duševního vlastnictví. Žádosti o dotace se podávají v r. 2021 v časově ohraničeném období.

Program Ideas Powered for Business SME Fund se vztahuje mimo jiné i na přihlášky průmyslových vzorů Společenství.

Předmětem dotačního programu je 50% sleva u základních poplatků za přihlášku průmyslového vzoru Společenství (základní poplatek je u přihlášky  průmyslového vzoru 350 EUR, tzn. získáte 175 EUR zpět).

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR

Kritérium způsobilosti (splnění podmínky): Aby byli žadatelé způsobilí, musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU.

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude konzultován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás٭

A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

a) Střední podnik      b) Malý podnik      c) Mikropodnik

 

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

 

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

 

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

  1. Jakmile odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti

 

  1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Rozhodnutí nesmí být Úřadu EUIPO vráceno. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

 

  1. Následně na Úřad EUIPO podáme přihlášku Vašeho průmyslového vzoru Společenství a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku průmyslového vzoru Společenství je nutné podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o grantu.

 

  1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

 

  1. Jakmile od nás obdržíte e-mail o podání Vaší přihlášky, je nutné, abyste na Úřad EUIPO sami podali žádost o proplacení prostřednictvím odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu. Jakmile žádost podáte, obdržíte z Úřadu EUIPO e-mail potvrzující přijetí žádosti o platbu. Po schválení předložených informací a dokumentace bude do jednoho měsíce provedena platba a příjemci budou náležitě informováni e-mailem.

 

Pokud se rozhodnete dotaci využít, kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat přihlášku průmyslového vzoru Společenství, šance na registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci RCD.

Kontakt:  BcA. Zuzana Kodrasová, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail: z.kodrasova@patentcentrum.cz

tel. : 734 233 176

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace je v pravomoci Úřadu EUIPO a nemůžeme ho nijak ovlivnit. V případě zamítavého rozhodnutí Úřadu EUIPO bude Váš průmyslový vzor Společenství přihlášen k ochraně v plné výši správního poplatku bez možnosti jeho refundace.

 

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz