DOTACE 2022

V roce 2021 úspěšně probíhal pilotní projekt EUIPO pro podporu malých a středních podniků, ve kterém byly dotovány přihlašovací poplatky pro ochranné známky a průmyslové vzory v EU.

 

Projekt byl velmi úspěšný, dotace byly čerpány velkou měrou.

 

V roce 2022 budou podpory pro malé a střední podniky rozšířeny i na patentové přihlášky. Zatímco v roce 2021 se žádosti o dotace podávaly v časově ohraničeném období, v roce 2022 bude možné žádat o dotace průběžně kdykoli během roku.

 

Ochranné známky a průmyslové vzory budou spojeny v tzv. 1. typu voucheru, patenty budou v tzv. 2. typu voucheru. 

 

Termín podání žádosti o dotace:     

Kdykoliv od 10. ledna 2022 do 16.12.2022.

 

Kdy obdržím vyhodnocení mé žádosti o přidělení dotace:

Vyhodnocení a oznamování výsledků do 10 dnů.

 

Kdo může o dotaci žádat:

Způsobilým žadatelem o dotaci je malý nebo střední podnik, který je usazen v některém členském státu Evropské unie. Definice malého a středního podniku naleznete v připojených souborech k jednotlivým typům průmyslových práv.

 

Způsobilé činnosti:

V roce 2022 budou vydávány 2 typy poukazů pro malé a střední podniky, a to:

 1. typ voucheru - Dotace na přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů

Maximální souhrnná dotace pro 1. typ voucheru je do výše 1500,- eur.

Dotace na české ochranné známky a průmyslové vzory je 75%.

Dotace na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v Evropské unii je 75%.

Dotace na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory je 50%.

Dotace se vždy týkají jen úředních poplatků, nejvíce se tedy vyplatí evropské známky a průmyslové vzory.

 

 1. typ voucheru - Dotace na národní patentové přihlášky

Maximální souhrnná dotace pro 2. typ voucheru je do výše 750,- eur.

Dotace na český patent je 50% (z poplatků za podání přihlášky, rešerši, průzkum, zápis a zveřejnění)

V žádosti lze žádat o voucher 1, voucher 2 či o oba vouchery. O každý voucher lze žádat jen jednou.

 

Kontakt:  PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail: dotace@patentcentrum.cz

tel.: 777 743 153

__________________________________________________________________________________________________________

DOTACE NA PATENT V ČR

Předmětem dotačního programu je 50% sleva u poplatků za národní přihlášku vynálezu (patentu), včetně poplatku za podání, za rešerši, za průzkum a za zveřejnění

Poplatek za přihlášku českého národního patentu se skládá z poplatku za podání přihlášky právnickou osobou (1.200,- Kč) / popř. fyzickou osobou (600,- Kč), z poplatku za průzkum (základní poplatek je 3.000,- Kč), celkem tedy 4.200,- Kč v případě podání přihlášky patentu právnickou osobou popř. 3.600,- Kč v případě podání přihlášky patentu fyzickou osobou, tzn. získáte 2.100,- Kč zpět (právnická osoba), popř. získáte 1.800,- Kč zpět (fyzická osoba).

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 750 EUR. To znamená, že bude výhodné kumulovat přihlášky vynálezů, a podat jich více najednou, aby se dotace maximálně vyčerpala.

Kritérium způsobilosti (splnění podmínky): Aby byli žadatelé způsobilí, musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU.

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude kontrolován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás

 

A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

a) Střední podnik b) Malý podnik c) Mikropodnik:

 

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

 

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

d) Prohlášení o zastoupení - podává-li žádost externí zástupce, zašleme Vám k podpisu prohlášení o zastoupení

 

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

 1. Jakmile odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti

 

 1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

 

 1. Následně podáme přihlášku Vašeho patentu a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku patentu je nutné podat do 4 měsíců od obdrženého rozhodnutí o grantu.

 

 1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

 

 1. Následně na EUIPO podáme žádost o vyplacení grantu. Po posouzení žádosti o platbu úřadem EUIPO Vám bude do 30 dnů částka vyplacena na Váš bankovní účet.

Pokud se rozhodnete dotaci využít, kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat přihlášku patentu, šance na registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci patentu.

Kontakt:  Ing. Jiří Sedlák, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail:            sedlak@patentcentrum.cz

                        dotace@patentcentrum.cz

tel.:                 777 743 150, 777 743 153

__________________________________________________________________________________________________________

DOTACE NA OCHRANNOU ZNÁMKU

Předmětem dotačního programu je 75% sleva u základních poplatků za přihlášku české či evropské ochranné známky a 50% sleva u základních poplatků u mezinárodní ochranné známky 

Příklady:

Základní poplatek u přihlášky české ochranné známky je 5000,- Kč, tzn. získáte 3750,- Kč zpět.

Základní poplatek u přihlášky evropské ochranné známky je 850 EUR, tzn. získáte 637,50 EUR zpět.

Základní poplatek u přihlášky mezinárodní ochranné známky je 653 CHF, tzn. získáte 326,50 CHF zpět.

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR. To znamená, že bude výhodné kumulovat přihlášky ochranných známek, a podat jich více najednou, aby se dotace maximálně vyčerpala.

Kritérium způsobilosti (splnění podmínky): Aby byli žadatelé způsobilí, musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU.

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude kontrolován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás

 

 A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

a) Střední podnik b) Malý podnik c) Mikropodnik:

 

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

 

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

d) Prohlášení o zastoupení - podává-li žádost externí zástupce, zašleme Vám k podpisu prohlášení o zastoupení

 

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

 1. Jakmile odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti

 

 1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

 

 1. Následně podáme přihlášku Vaší ochranné známky a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku ochranné známky je nutné podat do 4 měsíců od obdrženého rozhodnutí o grantu.

 

 1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

 

 1. Následně na EUIPO podáme žádost o vyplacení grantu. Po posouzení žádosti o platbu úřadem EUIPO Vám bude do 30 dnů částka vyplacena na Váš bankovní účet.

 

Pokud se rozhodnete dotaci využít, kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat druh přihlášené ochranné známky, území, rozsah seznamu výrobků a služeb, šance na registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci OZ.

Kontakt:  BcA. Zuzana Kodrasová, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail:            z.kodrasova@patentcentrum.cz

                        dotace@patentcentrum.cz

tel.:                 734 233 176, 777 743 153

_______________________________________________________________________________________________

DOTACE NA PRŮMYSLOVÝ VZOR

Předmětem dotačního programu je 75% sleva u základních poplatků za přihlášku českého či evropského průmyslového vzoru a 50% sleva u základních poplatků u mezinárodního průmyslového vzoru.

Příklady:

Základní poplatek za přihlášku českého průmyslového vzoru je 1000 Kč popř. 500,- Kč tzn. získáte 750 Kč zpět popř. 375 Kč.

Základní poplatek za přihlášku průmyslového vzoru Společenství je 230 EUR, tzn. získáte 172,50 EUR zpět.

Základní poplatek za přihlášku mezinárodního průmyslového vzoru je 397 CHF, tzn. získáte 198,50 CHF zpět.

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR. To znamená, že bude výhodné kumulovat přihlášky průmyslových vzorů, a podat jich více najednou, aby se dotace maximálně vyčerpala.

Kritérium způsobilosti (splnění podmínky): Aby byli žadatelé způsobilí, musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU.

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude kontrolován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás

A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

a) Střední podnik b) Malý podnik c) Mikropodnik:

 

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

 

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

d) Prohlášení o zastoupení - podává-li žádost externí zástupce, zašleme Vám k podpisu prohlášení o zastoupení.

 

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

 1. Jakmile odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti.

 

 1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

 

 1. Následně podáme přihlášku Vašeho průmyslového vzoru a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku průmyslového vzoru je nutné podat do 4 měsíců od obdrženého rozhodnutí o grantu.

 

 1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

 

 1. Následně na EUIPO podáme žádost o vyplacení grantu. Po posouzení žádosti o platbu úřadem EUIPO Vám bude do 30 dnů částka vyplacena na Váš bankovní účet.

 

Pokud se rozhodnete dotaci využít, kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat přihlášku průmyslového vzoru, území, šance na registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci RCD.

Kontakt:  BcA. Zuzana Kodrasová, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail:            z.kodrasova@patentcentrum.cz

                        dotace@patentcentrum.cz

tel. :                734 233 176, 777 743 153

 

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz