od 1.10.2020 dochází u Úřadu průmyslového vlastnictví ke změně pravidel pro příjem datových formátů

V souvislosti s vydáním Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dale jen “Instrukce”) dochází od 1.10.2020 ke změně pravidel pro příjem datových formátů.

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu docx, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.

Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice).

Více informací k instrukci předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví naleznete zde: https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/Instrukce-predsedy-UPV.html

Zdroj.: www.upv.cz

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz