Dotace na ochranné známky

Předmětem dotačního programu je 75% sleva u základních poplatků za přihlášku české či evropské ochranné známky a 50% sleva u základních poplatků u mezinárodní ochranné známky 

Příklady:

Základní poplatek u přihlášky české ochranné známky je 5000,- Kč, tzn. získáte 3750,- Kč zpět.

Základní poplatek u přihlášky evropské ochranné známky je 850 EUR, tzn. získáte 637,50 EUR zpět.

Základní poplatek u přihlášky mezinárodní ochranné známky je 653 CHF, tzn. získáte 326,50 CHF zpět.

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR. To znamená, že bude výhodné kumulovat přihlášky ochranných známek, a podat jich více najednou, aby se dotace maximálně vyčerpala.

Kritérium způsobilosti (splnění podmínky): Aby byli žadatelé způsobilí, musí být malými a středními podniky (MSP), usazenými v členských státech EU.

 

počet zaměstnanců

obrat

bilanční hodnota

Střední podnik

< 250

<= EUR 50 mil.

<= EUR 43 mil.

Malý podnik

< 50

<= EUR 10 mil.

<= EUR 10 mil.

Mikropodnik

< 10

<= EUR 2 mil.

<= EUR 2 mil.

Každý žadatel bude kontrolován na internetových stránkách EU o daních a celní unii, aby se ověřilo, zda je poskytnuté DIČ platné pro transakce v rámci EU. Pokud splňujete výše uvedené kritérium způsobilosti, vyplníme a odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO za Vás

 

 A) Pro vyplnění žádosti od Vás budeme potřebovat tyto údaje a podklady:

1) Vaše společnost je?

a) Střední podnik b) Malý podnik c) Mikropodnik:

 

2) Údaje o Vašem bankovním účtu, kam budou uhrazeny finanční prostředky, a o e-mailu:

Název banky:

Majitel účtu (název majitele účtu se musí shodovat s ,,názvem společnosti“):

Kód BIC/SWIFT:

Číslo účtu ve formátu IBAN:

Vaše e-mailová adresa:

 

3) Podklady:

a) Osvědčení o plátci DPH - formát PDF (max velikost 5MB) – vydá Vám ho Váš Finanční úřad

b) Potvrzení o vedení bankovního účtu - formát PDF (max velikost 5MB) vydá Vám ho Vaše banka za malý poplatek (řádově 200,- Kč)

c) Čestné prohlášení o bezúhonnosti - zašleme Vám ho obratem. V případě, že všechny údaje můžete pravdivě potvrdit, zašlete nám ho podepsané statutárním zástupcem firmy (bez ověření, jako sken).

d) Prohlášení o zastoupení - podává-li žádost externí zástupce, zašleme Vám k podpisu prohlášení o zastoupení

 

B) Co se bude dít po odeslání žádosti na Úřad EUIPO?

 

  1. Jakmile odešleme žádost o dotaci na Úřad EUIPO, obdržíte e-mail s potvrzením přijetí Vaší žádosti

 

  1. Pokud uspějete, bude Vám elektronicky zasláno rozhodnutí o grantu s uvedením dotačních částek v eurech spolu s podrobnými všeobecnými podmínkami a úrovní financování. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

 

  1. Následně podáme přihlášku Vaší ochranné známky a zaplatíme příslušné správní poplatky v plné výši. Přihlášku ochranné známky je nutné podat do 4 měsíců od obdrženého rozhodnutí o grantu.

 

  1. O podání Vaší přihlášky a zaplacení správních poplatků Vás budeme informovat e-mailem.

 

  1. Následně na EUIPO podáme žádost o vyplacení grantu. Po posouzení žádosti o platbu úřadem EUIPO Vám bude do 30 dnů částka vyplacena na Váš bankovní účet.

 

Pokud se rozhodnete dotaci využít, kontaktujte nás co nejdříve, abychom mohli s Vámi konzultovat druh přihlášené ochranné známky, území, rozsah seznamu výrobků a služeb, šance na registraci apod. a připravit včas všechny podklady jak pro dotaci, tak pro vlastní registraci OZ.

Kontakt:  BcA. Zuzana Kodrasová, PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

e-mail:            z.kodrasova@patentcentrum.cz

                        dotace@patentcentrum.cz

tel.:                 734 233 176, 777 743 153

 

 

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz