Autorská práva

Postup při ochraně autorských práv a další služby v oblasti autorských práv

1

Bezplatná konzultace ochrany Vašeho autorského díla, včetně přípravy a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.

2

Úschova autorského díla u kolektivního správce autorských děl, která je efektivním důkazem o autorství. Ochrana autorského díla nastává v okamžiku vytvoření díla bez nutnosti formální registrace, což ale v praxi přináší komplikace při zjišťování autora těch děl, která by třetí osoby měly zájem licencovat a dále užívat. Úschovu proto doporučujeme.

3

Notářský zápis – osvědčení o stavu věci. Může osvědčovat vytvoření díla (alternativa k úschově dle bodu 2), ale častěji se používá při zajištění důkazů o tom, že někdo porušuje autorská práva, např. na Internetu.

4

Licenční smlouva a zastoupení při jednání ve věci uzavření licenčních smluv k autorským dílům dle aktuální úpravy občanského zákoníku.

5

Autorská smlouva, nakladatelská smlouva, smlouva o dílo, případně další smlouvy. 

6

Ochrana autorského díla v zahraničí (některé státy umožňují registraci autorského díla k formální ochraně jako např. ochranné známky).

7

Právní zastoupení ve sporech autorských práv, vymáhání práv, mediátorství ve sporech, vypracování znaleckých posudků.

8

Publikační a lektorská činnost v oblasti autorského práva.

Chci autorské právo

O tyto služby se u nás starajíSpolupracující advokát
autorská práva, soudní a správní spory
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz