Monitoring ochranných známek

 ,,Zabraňte včas a s nízkými náklady registraci podobné nebo dokonce zcela shodné ochranné známky s Vaší ochrannou známkou“ (Registraci shodných ochranných známek umožňuje ÚPV nově od r. 2019)

 

CO JE MONITORING OZ?

Monitoringem ochranných známek se rozumí periodické a trvalé sledování rejstříků ochranných známek v ČR, v EU, nebo ve vybraných státech mimo EU. Cílem sledování je nalézt přihlášky ochranných známek, které jsou podobné nebo shodné se sledovanou Vaší ochrannou známkou, a to v době, kdy tyto přihlášky ještě nejsou Úřadem zapsány, ale teprve zveřejněny pro námitky majitelů starších ochranných známek.

 

PROČ ZŘÍDIT MONITORING?

Registrace podobných ochranných známek pro stejné nebo podobné předměty činnosti rozmělňuje Vaše známkové portfolio a snižuje tak hodnotu Vašich ochranných známek, do kterých jste investovali významnou marketingovou hodnotu, protože na trhu se vyskytují následně tato označení vedle sebe, a spotřebitel si je pak může zaměnit.

 Zcela fatální je záměna u shodných ochranných známek. Takové přihlášky Úřad průmyslového vlastnictví v minulosti zamítal z moci úřední. Od r. 2019 byla ale přijata novela zákona o ochranných známkách, dle které ÚPV již nebude shodné ochranné známky zamítat, ani když budou přihlašovány pro podobný nebo dokonce stejný seznam výrobků a služeb.

 Jedinou možností účinného zabránění registraci takových ochranných známek je včasné podání námitek, a to ve 3-měsíční lhůtě od zveřejnění kolizní přihlášky. Monitoring je proto od r. 2019 mnohem významnější než v minulosti, neboť nyní je zcela na vlastníkovi starší ochranné známky, zda bude svá práva aktivně bránit, nebo zda strpí snížení hodnoty svých ochranných známek.

 

JAK MONITORING PRAKTICKY PROVÁDÍME? 

Praktické provádění monitoringu ochranných známek spočívá v pravidelném sledování počítačových databází a Věstníků ochranných známek, a to jak pro přihlášky ochranných známek podané v České republice, tak pro přihlášky ochranných známek přicházející do České republiky ze zahraničí (mezinárodní ochranné známky s designací v ČR a evropské ochranné známky). Na přání klienta sledujeme známkové rejstříky i v jiných státech. Prověřování známkoprávní situace je prováděno v měsíčních intervalech s okamžitým zasíláním nalezených shodných nebo zaměnitelných ochranných známek, a s pololetním vyúčtováním se souhrnnou zprávou. Jakmile od klienta obdržíme instrukci pro podání námitky, zajistíme podání námitky v zákonné 3-měsíční lhůtě. Monitoring provádíme pro vybrané ochranné známky našich klientů již více než 20 let, a za tu dobu jsme včas zabránili mnoha registracím zaměnitelně podobných označení.

 

JAKÁ JE CENA ZA MONITORING

Cena za monitoring v ČR a v EU je 200,- Kč bez DPH za jednu ochrannou známku za jeden měsíc. Pokud seznam výrobků a služeb sledované ochranné známky obsahuje více než 3 třídy výrobků / služeb, za čtvrtou a každou další třídu účtujeme příplatek 50,- Kč bez DPH.

Pokud Vaše ochranné známky obsahují např. více registrací se stejným slovním prvkem, nemá smysl sledovat všechny, stačí sledovat společný slovní prvek. S výběrem vhodných ochranných známek Vám poradíme.

Pro sledování v jiných státech, než v EU Vám připravíme individuální kalkulaci ceny.

 

KONTAKT PRO OBJEDNÁVKY, INFORMACE A ZASLÁNÍ KONKRÉTNÍ CENOVÉ NABÍDKY:

 Petra Brůžková, DiS.

Monitoring ochranných známek

Tel.: 735 123 580

e-mail: bruzkova@patentcentrum.cz

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Okružní 2824

370 01  České Budějovice

www.patentcentrum.cz

O tyto služby se u nás starají

Chci více informací
paralegal
Monitornig ochranných známek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz