Náš tým

Proč právě náš tým ?

U nás najdete všechny služby pod jednou střechou. Zkušení specialisté se Vám budou osobně věnovat. Poznejte nás.

Náš tým tvoří odborníci z různých oblastí techniky a práva s oborovým vysokoškolským vzděláním a s maximální profesní kvalifikací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO), jsme členy významných profesních mezinárodních organizací FICPI, AIPPI, LES, ECTA. Spolupracujeme se sítí prověřených patentových kanceláří v zahraničí. Spojujeme tradici a zkušenosti s inovativním a kreativním přístupem. Poznejte náš tým:

Ing. Jiří Sedlák

sedlak@patentcentrum.cz
777 743 150

“Chceme klientům neustále nabízet to nejlepší z našeho know-how, ale zároveň důsledně dbáme na to, aby profesionální přístup byl zároveň i přístupem nanejvýš osobním.”

Ing. Jiří Sedlák

 • Evropský patentový zástupce č. 128250
 • Evropský známkový zástupce č. 27035
 • Patentový zástupce ČR č. 112
 • Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy č. 1399/Z
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nehmotný majetek

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, r. 1986
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1991
 • Schutz des Geistigen Eigentums, Schweizerisches Ost-Institut, Bern, Švýcarsko, r. 1994
 • Institut oceňování majetku: Oceňování nehmotného majetku, VŠE, Praha, r. 2012

Oblast činnosti:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje ochraně duševního vlastnictví od r. 1987. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. V letech 1993 až 2010 působil jako samostatný patentový zástupce a partner v advokátní a patentové kanceláři KUDRLIČKA & SEDLÁK a právní formu fyzické osoby od roku 2011 transformoval do společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování.

Ostatní profesní aktivity:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví, je soudním znalcem v oboru „ekonomika-oceňování nehmotného majetku“ a v oboru „patenty a vynálezy“, a také je členem mezinárodních organizací na ochranu duševního vlastnictví:
KPZ – Komora patentových zástupců ČR
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération internationale des conseils an propriété industrielle
Od r. 2013 je také členem představenstva Komory patentových zástupců České republiky.

Své služby poskytuje Jiří Sedlák také v anglickém, německém a ruském jazyce.

Mgr. Aleš Lang

lang@patentcentrum.cz
603 244 006

“Chránit samotný software patentem sice nelze, ale pokud se softwarové kroky vhodně spojí s technickým zařízením nebo způsobem, je taková ochrana možná.”

Mgr. Aleš Lang

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  r. 2014 (Mgr.)
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, r. 2014
 • Zemědělská fakulta - doktorandské studium na katedře manipulační a dopravní techniky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2014-2019 (Ph.D.)
 • Složení zkoušek patentového zástupce, zápis do Komory patentových zástupců 2018

 Oblast činnosti:

Aleš Lang jako samostatný patentový zástupce smluvně spolupracuje se společností PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet a připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast fyziky, elektrotechniky, výpočetní a komunikační techniky a zemědělství.

Své služby poskytuje Aleš Lang rovněž v anglickém jazyce.

Ing. Tereza Klímová

klimova@patentcentrum.cz
735 123 582

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku, tradiční oblast ochrany představují i léčiva a chemické sloučeniny či postupy. V poslední době se intenzivně věnujeme patentům chránícím například průmyslové produkční mikroorganizmy nebo produkty a způsoby molekulární biologie.”

Ing. Tereza Klímová

 • Patentový zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2013 (Bc.)
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2015 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2017
 • Složení zkoušek patentového zástupce, zápis do Komory patentových zástupců 2018

Oblast činnosti:

Ing. Tereza Klímová (roz. Kubů) provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast chemie, biotechnologie, léčiva a potravinářství.

Své služby poskytuje Tereza Klímová též v anglickém jazyce.

Petra Brůžková, DiS.

bruzkova@patentcentrum.cz
735 123 580

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”

Petra Brůžková, DiS.

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích, r. 1999 (DiS.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2005

Oblast činnosti:

Petra Brůžková poskytuje patentovým zástupcům kompletní administrativní podporu v celé oblasti ochrany duševního vlastnictví, především pro patenty a užitné vzory.

Zajišťuje komunikaci s klienty a zástupci v ČR i v zahraničí, je specialistkou pro elektronické podávání přihlášek u patentových úřadů v ČR i v zahraničí a pro elektronický kontakt s těmito úřady, provádí validace Evropských patentů v ČR a zajišťuje odborné překlady.

Kromě toho provádí také pravidelný monitoring sledovaných ochranných známek pro včasné vyhledání kolizních přihlášek, proti kterým je potřeba podat námitky.

Své služby poskytuje Petra Brůžková též v anglickém jazyce.

Ing. Robert Kutil, Ph.D.

kutil@patentcentrum.cz
777 743 152

“Správná patentová strategie Vám zajistí silnou právní ochranu Vašeho výrobku při efektivních nákladech.”

Ing. Robert Kutil, Ph.D.

 • Asistent patentového zástupce
 • Strojírenství, elektrotechnika

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta vojensko-technická druhů sil, obor Dopravní a manipulační technika, Vojenská akademie Brno (dnes Univerzita obrany Brno), 1998 (Ing.)
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví,
 • Fakulta vojenského leadershipu, Katedra logistiky, Univerzita obrany Brno, distanční doktorské studium, r. 2015-2019

Oblast činnosti:

Robert Kutil provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v mezinárodní databázi Espacenet, v patentové databázi Evropského patentového úřadu, v databázi DEPATISnet a databázi Google patents a připravuje přihlášky patentů a užitných vzorů se specializací strojírenství, elektrotechnika, doprava, logistika a stavebnictví.

Své služby poskytuje Robert Kutil rovněž ve francouzském a anglickém jazyce.

Ing. Robert Kala, Ph.D.

kala@patentcentrum.cz
777 743 153

“Patentové rešerše se jeví jako nudná záležitost jen na první pohled. Ve skutečnosti je zajímavé zjišťovat, jak stejný problém řešili odborníci v různých koutech světa a k jakým výsledkům dospěli.”

Ing. Robert Kala, Ph.D.

 • Asistent patentového zástupce
 • Patentové rešerše, zemědělství

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Zemědělské biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2012 (Bc.)
 • Zemědělská fakulta, obor Živočišné biotechnologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích r. 2014 (Ing.)
 • Zemědělská fakulta, doktorandské studium se zaměřením na kvalitu zemědělských produktů, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016-2018 (Ph.D.)

Oblast činnosti:

Robert Kala se společností PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. spolupracuje od r. 2015 jako patentový rešeršér, zejména v oblasti biotechnologií, chemie, potravinářství a zemědělství. Kromě rešerší se věnuje i průmyslovým vzorům.

BcA. Zuzana Kodrasová

z.kodrasova@patentcentrum.cz
734 233 176

“Registrace ochranné známky je základní podmínkou budování image a hodnoty značky a ochraně před napodobiteli.”

BcA. Zuzana Kodrasová

 • Asistent patentového zástupce
 • Registrace ochranných známek

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze, r. 2014
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2019- dosud

 Oblast činnosti:

BcA. Zuzana Kodrasová zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek v ČR a zahraničí, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Také zajišťuje rešerše a přihlášky průmyslových vzorů v ČR a EU a komunikuje s příslušnými národními i zahraničními úřady.

 Své služby poskytuje Zuzana Kodrasová též v anglickém jazyce.

Ing. Lucie Hovorková

hovorkova@patentcentrum.cz
777 743 153

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”

Ing. Lucie Hovorková

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Provozní podnikatel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2014

Oblast činnosti:

Lucie Hovorková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2011. Zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků, vyřizuje sporná řízení (odmítnutí zápisu, námitky, zrušení a neplatnost), vede administrativu ochranných známek a průmyslových vzorů a v neposlední řadě se stará o naše profily na sociální sítích. 

Mgr. Miluše Vylíčilová

obnova@patentcentrum.cz
735 123 537

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”

Mgr. Miluše Vylíčilová

 • Patentový zástupce č. 410 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)

Vzdělání, kvalifikace:

 • Obchodní akademie, České Budějovice, r. 1995
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1999
 • Patentový zástupce č. 410, r. 2008
 • Metropolitní univerzita Praha  - obor Průmyslové vlastnictví, r. 2008 (Bc.)
 • Metropolitní univerzita Praha – magisterský obor Průmyslové vlastnictví,
  r. 2010 (Mgr).

Oblast činnosti:

Miluše Vylíčilová (roz. Procházková) je specialistkou s rozsáhlou praxí v oblasti ochranných známek a práv na označení (označení původu, zeměpisná označení). Poskytuje komplexní poradenství v oblasti OZ a práv na označení. Provádí obnovy platnosti průmyslových práv.

Své služby poskytuje Miluše Vylíčilová též v německém jazyce.

Ivana Sedláková

i.sedlakova@patentcentrum.cz
777 743 151

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”

Ivana Sedláková

Oblast činnosti:

Ivana Sedláková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2000, zajišťuje recepční služby, poštovní a e-mailovou administrativu, vedení účetních a daňových dokladů, fakturaci a banking.

Mgr. Jana Zedníková, LL.M.

zednikova@patentcentrum.cz
735 123 581

“Mít dobře ochráněné duševní vlastnictví znamená být o krok napřed při vymáhání práv před soudy, celními a dalšími úřady.”

Mgr. Jana Zedníková, LL.M.

 

 

 • Spolupracující advokátka, evidenční číslo ČAK 17 522 
 • Ochranné známky, správní a soudní spory

Vzdělání, kvalifikace:

 • Právnická fakulta, Universität Passau, r. 2008 (Erasmus LLP 2008/2009)
 • Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, r. 2010 (Mgr.)
 • Právnická fakulta, Ludwig-Maxmilians-Universität München, r. 2013 (LL.M.)

 Oblast činnosti:

Jana Zedníková poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení), a průmyslových vzorů (designů), a to v oblasti registrace, smluvní agendy a zastupování ve sporných řízení.

Dále se věnuje oblasti autorských práv a trestnímu právu, kde vedle praktického poradenství je schopna zastupovat klienty ve všech stupních trestního řízení.

Z předchozí právní praxe má rovněž bohaté zkušenosti v oblasti práva občanského a obchodního, zejména v oblasti smluvní agendy a zastupování klientů ve sporných řízení.

Jana Zedníková je členem České advokátní komory (ČAK) a Jednoty českých právníků.

Své služby poskytuje Jana Zedníková v anglickém a německém jazyce.

Ing. Nikola Podhorová

podhorova@patentcentrum.cz

“Originální design výrobků je potřeba chránit. Na rozdíl od jiných průmyslových práv, ochránit design v EU trvá jen několik dní. ”

Ing. Nikola Podhorová

 • Asistent patentového zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Strukturální politika EU a rozvoje venkova, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Ing.)
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, r. 2017-2019

Oblast činnosti:

Nikola Podhorová se věnuje oblasti práv na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v případech jejich registrace, ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní agendy.

Své služby Nikola poskytuje také v anglickém jazyce.

V současné době čerpá mateřskou dovolenou

 

Mgr. Alena Biskupová

biskupova@patentcentrum.cz

“Sporům se snažte předcházet nebo je řešit smírně, nicméně v případě zásahu do Vašich práv jsme připraveni je obhájit i před soudem.”

Mgr. Alena Biskupová

 • Patentový zástupce č. 423 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)
 • Advokátka, evidenční číslo ČAK 17 040

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Právnická fakulta,  Univerzita Karlova v Praze, r. 2009 (Mgr.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2011

Oblast činnosti:

Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení  (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace,  ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní  agendy.

Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství  zajišťuje klientům i  smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Má rozsáhlé zkušenosti týkající se soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.

Ostatní profesní aktivity:

Alena Biskupová (roz. Kodrasová) je členem mezinárodního  sdružení Licensing Executives Society (LES ČR), dále se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví.

Své služby poskytuje Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) rovněž v anglickém jazyce.

V současné době čerpá mateřskou dovolenou

Ing. Edita Grega

grega@patentcentrum.cz

“Úspěšnost registrace ochranné známky závisí na kvalitně provedené rešerši. Doporučuji rešerši před každou přihláškou ochranné známky. ”

Ing. Edita Grega

 • Asistent patentového zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011 (Bc.)
 • Ekonomická fakulta, obor Cestovní ruch, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2013 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2016

Oblast činnosti:

Ing. Edita Grega (roz. Horilová) zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Rovněž zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků a komunikuje s příslušnými  národními i zahraničními úřady (WIPO, EUIPO).

Své služby poskytuje Edita Grega též v anglickém jazyce.

V současné době čerpá mateřskou dovolenou.

Mgr. Tomáš Luksch

info@patentcentrum.cz
777 743 153

“Pokud nemáte možnost vytvořit výkresovou dokumentaci, např. k patentu, rád Vám pomohu.”

Mgr. Tomáš Luksch

 • rešeršér, designér

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016 (Bc.)
 • Pedagogická fakulta, obor Fyzika a informatika se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2016-2018 (Mgr.)

Oblast činnosti:

Tomáš Luksch se společností PatentCentrum externě spolupracuje od r. 2014 při zpracování patentových rešerší v oblasti fyziky, elektrotechniky, počítačů a komunikací, a kromě toho se zabývá tvorbou specializované výkresové dokumentace pro patenty, užitné a průmyslové vzory.

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz