Náš tým

Proč právě náš tým ?

U nás najdete všechny služby pod jednou střechou. Zkušení specialisté se Vám budou osobně věnovat. Poznejte nás.

Náš tým tvoří odborníci z různých oblastí techniky a práva s oborovým vysokoškolským vzděláním a s maximální profesní kvalifikací v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO), jsme členy významných profesních mezinárodních organizací FICPI, AIPPI, LES, ECTA. Spolupracujeme se sítí prověřených patentových kanceláří v zahraničí. Spojujeme tradici a zkušenosti s inovativním a kreativním přístupem. Poznejte náš tým:

Ing. Jiří Sedlák

sedlak@patentcentrum.cz
777 743 150

“Chceme klientům neustále nabízet to nejlepší z našeho know-how, ale zároveň důsledně dbáme na to, aby profesionální přístup byl zároveň i přístupem nanejvýš osobním.”

Ing. Jiří Sedlák

 • Evropský patentový zástupce č. 128250
 • Evropský známkový zástupce č. 27035
 • Patentový zástupce ČR č. 112
 • Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy č. 1399/Z
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nehmotný majetek

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, r. 1986
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1991
 • Schutz des Geistigen Eigentums, Schweizerisches Ost-Institut, Bern, Švýcarsko, r. 1994
 • Institut oceňování majetku: Oceňování nehmotného majetku, VŠE, Praha, r. 2012

Oblast činnosti:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje ochraně duševního vlastnictví od r. 1987. Od r. 1991 je členem Komory patentových zástupců ČR. V letech 1993 až 2010 působil jako samostatný patentový zástupce a partner v advokátní a patentové kanceláři KUDRLIČKA & SEDLÁK a právní formu fyzické osoby od roku 2011 transformoval do společnosti PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Ve společnosti je vedoucím partnerem a jednatelem. Hlavním předmětem jeho činnosti je příprava přihlášek vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast strojírenství, elektrotechniky a stavebnictví. Věnuje se také oblasti licenčních smluv, komercializací výsledků výzkumu a vývoje a jejich oceňování.

Ostatní profesní aktivity:

Ing. Jiří Sedlák se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví, je soudním znalcem v oboru „ekonomika-oceňování nehmotného majetku“ a v oboru „patenty a vynálezy“, a také je členem mezinárodních organizací na ochranu duševního vlastnictví:
KPZ – Komora patentových zástupců ČR
ECTA – European Communities Trade Mark Association
FICPI – Fédération internationale des conseils an propriété industrielle
Od r. 2013 je také členem představenstva Komory patentových zástupců České republiky.

Své služby poskytuje Jiří Sedlák také v anglickém, německém a ruském jazyce.

Mgr. Aleš Lang

lang@patentcentrum.cz
603 244 006

“Chránit samotný software patentem sice nelze, ale pokud se softwarové kroky vhodně spojí s technickým zařízením nebo způsobem, je taková ochrana možná.”

Mgr. Aleš Lang

 • Spolupracují patentový zástupce, informační technologie, fyzika 

Vzdělání, kvalifikace:

 • Pedagogická fakulta, obor fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,  r. 2014 (Mgr.)
 • Institut Úřadu průmyslového vlastnictví, r. 2014
 • Zemědělská fakulta - doktorandské studium na katedře manipulační a dopravní techniky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2014-2019 (Ph.D.)
 • Složení zkoušek patentového zástupce, zápis do Komory patentových zástupců 2018

 Oblast činnosti:

Aleš Lang jako samostatný patentový zástupce smluvně spolupracuje se společností PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet a připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast fyziky, elektrotechniky, výpočetní a komunikační techniky a zemědělství.

Své služby poskytuje Aleš Lang rovněž v anglickém jazyce.

Ing. Tereza Klímová

klimova@patentcentrum.cz
732 177 882

“Ochrana patenty a užitnými vzory není vyhrazena jen pro strojírenství či elektrotechniku. Specializujeme se i na ochranu průmyslových produkčních mikroorganismů, nově izolovaných kmenů, kitů a postupů užívaných v molekulární biologii”

Ing. Tereza Klímová

 • Patentový zástupce

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2013 (Bc.)
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha, r. 2015 (Ing.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2017
 • Složení zkoušek patentového zástupce, zápis do Komory patentových zástupců 2018

Oblast činnosti:

Ing. Tereza Klímová (roz. Kubů) provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast chemie, biotechnologie, léčiva a potravinářství.

Své služby poskytuje Tereza Klímová též v anglickém jazyce.

Ing. Robert Kutil, Ph.D.

kutil@patentcentrum.cz
777 743 152

“Správná patentová strategie Vám zajistí silnou právní ochranu Vašeho výrobku při efektivních nákladech.”

Ing. Robert Kutil, Ph.D.

 • Patentový zástupce
 • Strojírenství, elektrotechnika

Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta vojensko-technická druhů sil, obor Dopravní a manipulační technika, Vojenská akademie Brno (dnes Univerzita obrany Brno), 1998 (Ing.)
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví,
 • Fakulta vojenského leadershipu, Katedra logistiky, Univerzita obrany Brno, distanční doktorské studium, r. 2015-2019

Oblast činnosti:

Robert Kutil provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v mezinárodní databázi Espacenet, v patentové databázi Evropského patentového úřadu, v databázi DEPATISnet a databázi Google patents a připravuje přihlášky patentů a užitných vzorů se specializací strojírenství, elektrotechnika, doprava, logistika a stavebnictví.

Své služby poskytuje Robert Kutil rovněž ve francouzském a anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Malová

malova@patentcentrum.cz
777 743 143

“Tradičními oblastmi patentové ochrany jsou léčiva a chemické sloučeniny či postupy. Obě mají svá specifika - např. léčiva mohou mít delší dobu patentové ochrany díky tzv. Dodatkovému ochrannému osvědčení (SPC)”

Mgr. Zuzana Malová

 • Asistent patentového zástupce

 Vzdělání, kvalifikace

 • Přírodověděcká fakulta, Univerzita Karlova, obor Biochemie, r. 2018 (Bc.)
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, obor Anorganická chemie, r. 2020 (Mgr.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2021 - dosud

 Oblast činnosti:

Mgr. Zuzana Malová provádí patentové rešerše v databázích českého a slovenského patentového úřadu, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet a v databázi DEPATISnet, dále připravuje přihlášky vynálezů a užitných vzorů, se specializací na oblast chemie, biotechnologie, léčiva a potravinářství.

Své služby poskytuje Zuzana Malová též v anglickém a slovenském jazyce.

Mgr. Lucie Káplová

kaplova@patentcentrum.cz

“Přihlašování patentových dokumentů do zahraničí má svá specifika. Díky znalosti místních právních předpisů a mnohaleté spolupráci se zahraničními patentovými zástupci zajišťujeme pro naše klienty co nejúčinnější ochranu jejich vynálezů v zahraničí”

Mgr. Lucie Káplová

 • Patentový zástupce

Vzdělání, kvalifikace

 • 2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Dvouoborové studium Anglistika-Amerikanistika a Francouzština (Mgr.)
 • 2010 Institut průmyslově právní výchovy
 • 2013 složení zkoušek patentového zástupce, zápis v Komoře patentových zástupců

Oblast činnosti:

Mgr. Lucie Káplová (roz. Špatenková) provádí patentové rešerše v databázích českého patentového úřadu, v databázi německého patentového úřadu DEPATISnet, v databázi USPTO, v nadnárodní databázi Espacenet. Připravuje přihlášky patentů a užitných vzorů, provádí překlady zahraničních, především evropských, patentových dokumentů.

Své služby poskytuje Lucie Káplová v anglickém, francouzském a německém jazyce.

Petra Brůžková, DiS.

bruzkova@patentcentrum.cz
735 123 580

“Elektronickým podáváním přihlášek v on-line systémech patentových úřadů šetříme klientům čas i peníze.”

Petra Brůžková, DiS.

 • Paralegal

Vzdělání, kvalifikace:

 • Vyšší odborná škola v Českých Budějovicích, r. 1999 (DiS.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2005

Oblast činnosti:

Petra Brůžková poskytuje patentovým zástupcům kompletní administrativní podporu v celé oblasti ochrany duševního vlastnictví, především pro patenty a užitné vzory.

Zajišťuje komunikaci s klienty a zástupci v ČR i v zahraničí, je specialistkou pro elektronické podávání přihlášek u patentových úřadů v ČR i v zahraničí a pro elektronický kontakt s těmito úřady, provádí validace Evropských patentů v ČR a zajišťuje odborné překlady.

Kromě toho provádí také pravidelný monitoring sledovaných ochranných známek pro včasné vyhledání kolizních přihlášek, proti kterým je potřeba podat námitky.

Své služby poskytuje Petra Brůžková též v anglickém jazyce.

Mgr. Alena Biskupová

biskupova@patentcentrum.cz

“Sporům se snažte předcházet nebo je řešit smírně, nicméně v případě zásahu do Vašich práv jsme připraveni je obhájit i před soudem.”

Mgr. Alena Biskupová

 • Patentový zástupce č. 423 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)
 • Advokátka, evidenční číslo ČAK 17 040

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Právnická fakulta,  Univerzita Karlova v Praze, r. 2009 (Mgr.)
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, Metropolitní Univerzita v Praze, r. 2011

Oblast činnosti:

Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práv na označení  (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) a průmyslových vzorů (designů), a to jak v oblasti registrace,  ve sporných řízeních, tak i v oblasti smluvní  agendy.

Věnuje se rovněž oblasti autorských práv, kde vedle praktického poradenství  zajišťuje klientům i  smlouvy z oblasti autorského práva, zejména smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Má rozsáhlé zkušenosti týkající se soudních řízení a sporů v oblasti ochranných známek a autorských práv.

Ostatní profesní aktivity:

Alena Biskupová (roz. Kodrasová) je členem mezinárodního  sdružení Licensing Executives Society (LES ČR), dále se věnuje i přednáškové činnosti v oblasti práv duševního vlastnictví.

Své služby poskytuje Alena  Biskupová (roz. Kodrasová) rovněž v anglickém jazyce.

V současné době čerpá mateřskou dovolenou

BcA. Zuzana Kodrasová

z.kodrasova@patentcentrum.cz
734 233 176

“Registrace ochranné známky je základní podmínkou budování image a hodnoty značky a ochraně před napodobiteli.”

BcA. Zuzana Kodrasová

 • Asistent patentového zástupce
 • Registrace ochranných známek
 • Registrace průmyslových vzorů

 Vzdělání, kvalifikace:

 • Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze, r. 2014
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2019- dosud

 Oblast činnosti:

BcA. Zuzana Kodrasová zpracovává a podává nové přihlášky ochranných známek v ČR a zahraničí, provádí rešerše v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení. Také zajišťuje rešerše a přihlášky průmyslových vzorů v ČR a EU a komunikuje s příslušnými národními i zahraničními úřady.

 Své služby poskytuje Zuzana Kodrasová též v anglickém jazyce.

Ing. Lucie Hovorková

hovorkova@patentcentrum.cz
777 743 153

“Investujeme do nových projektů personálního rozvoje týmu, vzdělávání a do elektronických systémů pro vedení agendy a komunikaci s patentovými úřady i s klienty. Kdo je připraven, není překvapen!”

Ing. Lucie Hovorková

 • Paralegal

Vzdělání, kvalifikace:

 • Zemědělská fakulta, obor Provozní podnikatel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2011
 • Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 2014

Oblast činnosti:

Lucie Hovorková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2011. Zajišťuje klientům zápisy změn a převodů vlastnických práv do rejstříků, vyřizuje sporná řízení (odmítnutí zápisu, námitky, zrušení a neplatnost), vede administrativu ochranných známek a průmyslových vzorů, vyřizuje dotace na ochranné známky a průmyslové vzory a v neposlední řadě se stará o naše profily na sociální sítích. 

Mgr. Miluše Vylíčilová

obnova@patentcentrum.cz
735 123 537

“Pozor na podvodné nabídky registrací či obnov Vašich průmyslových práv. Sledování termínů a prodlužování platnosti spolehlivě zajišťujeme pomocí speciálního software a včas Vás na obnovu upozorníme.”

Mgr. Miluše Vylíčilová

 • Patentový zástupce č. 410 v oblasti práv na označení
 • Evropský známkový zástupce (ETMA)

Vzdělání, kvalifikace:

 • Obchodní akademie, České Budějovice, r. 1995
 • Institut průmyslově-právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví, r. 1999
 • Patentový zástupce č. 410, r. 2008
 • Metropolitní univerzita Praha  - obor Průmyslové vlastnictví, r. 2008 (Bc.)
 • Metropolitní univerzita Praha – magisterský obor Průmyslové vlastnictví,
  r. 2010 (Mgr).

Oblast činnosti:

Miluše Vylíčilová (roz. Procházková) je specialistkou s rozsáhlou praxí v oblasti ochranných známek a práv na označení (označení původu, zeměpisná označení). Poskytuje komplexní poradenství v oblasti OZ a práv na označení. Provádí obnovy platnosti průmyslových práv.

Své služby poskytuje Miluše Vylíčilová též v německém jazyce.

Ivana Sedláková

i.sedlakova@patentcentrum.cz
777 743 151

“Pořádek dělá přátele. V patentové kanceláři zdvojnásobujeme a v některých případech ztrojnásobujeme běžné kontrolní mechanismy plateb a dalších administrativních procesů.”

Ivana Sedláková

Oblast činnosti:

Ivana Sedláková působí v PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. od roku 2000, zajišťuje recepční služby, poštovní a e-mailovou administrativu, vedení účetních a daňových dokladů, fakturaci a banking.

Bc. Veronika Černá

info@patentcentrum.cz
777 743 153

“Provedením odborné rešerše výrazně snižujeme riziko případných sporů a urychlujeme tak registrační proces Vaší přihlášky. Monitorování ochranných známek konkurence zabrání registraci dalších stejný či podobných značek”

Bc. Veronika Černá

 • Paralegal

Vzdělání, kvalifikace:

 • Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, r. 2021 (Bc.)

Oblast činnosti:

Bc. Veronika Černá zajišťuje veškerou administrativu (přípravu podkladů pro zahájení registračního procesu ochranných známek / patentů / užitných vzorů). Dále provádí rešerše ochranných známek v českých i zahraničních databázích a posuzuje zápisnou způsobilost označení.

Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz