Oceňování duševního vlastnictví

K oceňování duševního vlastnictví  podniku dochází zejména při:

 

Oceňování provádí Ing. Jiří Sedlák jako soudní znalec v oboru ekonomika – oceňování nehmotného majetku  (ZNALECKÉ POSUDKY ) nebo společnost PatentCentrum Sedlák & Partners s. r. o. jako držitel koncese „Oceňování nehmotného majetku“.

Pro oceňování duševního vlastnictví se používá celá řada metod, z nichž nejčastěji používané jsou tzv. výnosové metody, např. metoda licenční analogie. Ta je založena na úvaze, že hodnota duševního vlastnictví se rovná hodnotě, kterou by podnik zaplatil, pokud by potřebné znalosti či práva nevlastnil, a musel je získávat od jiného subjektu, tzn. musel by uzavírat licenční smlouvu a za předmět licence platit. Hodnota duševního vlastnictví jako nehmotného majetku se stanoví jako součet ročních diskontovaných licenčních poplatků za tuto hypotetickou  licenci. Oceňování je upraveno v zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

O tyto služby se u nás starají

Chci více informací
Evropský patentový zástupce
znalec v oboru ekonomika - oceňování nehmotného majetku
Spolupracující advokátka
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz