Ochranné známky

Postup při registraci ochranné známky a další služby v oblasti ochranných známek

1

Bezplatná konzultace, doporučení a posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, poradenství při volbě optimální varianty (slovní, obrazová, kombinovaná).

2

Seznam výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění, příprava a zaslání příkazní smlouvy, kalkulace nákladů a plné moci. 

3

Odborná rešerše na shodnost i zaměnitelnost označení v databázích ochranných známek, včetně vypracování rešeršní zprávy.

4

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky u příslušných úřadů (ČR, EU, jiné státy), zastupování přihlašovatele v řízení, komunikace s Úřadem během celého zápisného řízení.

5

Evidence přihlášky i zapsané ochranné známky v interním systému, sledování lhůt pro zveřejnění, námitky, zápis a obnovu ochranné známky. Kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu ochranné známky.

6

Námitkové řízení (spory s přihlašovateli a vlastníky starších či mladších zaměnitelně podobných ochranných známek). Právní zastoupení ve sporech z ochranných známek, celní opatření, trestní oznámení. Znalecké posudky.

7

Převodní, licenční a zástavní smlouvy k ochranným známkám.

8

Provádění změn v rejstříku ochranných známek (změny jména a adresy majitele, převody ochranných známek, zápisy zástav a licencí aj.).

9

Monitoring ochranných známek pro včasné podání námitek proti registraci shodných nebo podobných značek konkurence.

O tyto služby se u nás starajíMonitoring ochranných známek
Asistent patentového zástupce
registrace ochranných známek
Paralegal
ochranné známky
Evropský patentový zástupce
obnovy platnosti ochranných známek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz