Označení původu

1

Konzultace při výběru vhodné formy ochrany Vašeho označení (zdarma v rozsahu do 30 minut) včetně přípravy a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.

2

Provedení rešerše v rejstříku označení původu a zeměpisných označení, příp. v internetových zdrojích.

3

Příprava a vypracování specifikací podle Nařízení rady ES č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin, obsahující údaje o kvalitě, pověsti či jiných vlastností zboží z daného místa, včetně potvrzení kontrolních orgánů

4

Příprava smlouvy o sdružení uživatelů označení původu a zeměpisných označení. Podání přihlášky označení původu, resp. zeměpisného označení. Vedení komunikace s Úřadem, resp. s Evropskou Komisí až do jeho zápisu do rejstříku označení původu.

5

Zajištění změny ve specifikaci označení původu.

6

Právní zastoupení ve sporech týkajících se porušování práv k označení, vymáhání práv, mediátorství ve sporech, vypracování znaleckých posudků.

7

Publikační a lektorská činnost v oblasti označení původu a zeměpisných označení

Chci více informací

O tyto služby se u nás starajíSpolupracující advokátka
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz