Patenty

Postup při přihlášení patentu a další služby v oblasti patentů

1

Bezplatná konzultace  ochrany Vašeho řešení, příprava a zaslání kompletní  cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.

2

Rešerše v patentových databázích, příp. v odborné literatuře a v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek novosti a vynálezecké činnosti, a v jakém rozsahu.

3

Vypracování patentových nároků, popisu anotace a výkresů, tzn. celé textové a obrazové části přihlášky vynálezu, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy.

4

Podání přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s Úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání patentové listiny. Sledování lhůt pro úhradu udržovacích poplatků za platnost patentu, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.

5

Zajištění patentových přihlášek do zahraničí (národní přihlášky v jednotlivých státech, včetně USA, mezinárodní PCT přihlášky, přihlášky Evropského patentu, zastupování u WIPO a EPO).

6

V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z patentů, vymáhání práv, mediátorství ve sporech, vypracování znaleckých posudků. Podání návrhů na zrušení patentů, připomínek k patentovatelnosti a návrhů na určení zda určité řešení spadá či nespadá do rozsahu patentu.

7

Provádění změn v patentovém rejstříku (změny jména a adresy majitele, převody patentů). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k patentům, smluv o spolupráci, smluvním výzkumu a nakládání s duševním vlastnictvím, smluv o utajení informací.

8

Publikační a lektorská činnost v oblasti teorie a praxe patentového práva.

Chci patent

O tyto služby se u nás starajíEvropský patentový zástupce
strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví
Spolupracující patentový zástupce
informační technologie, fyzika
Patentový zástupce
chemie, biologie, potravinářství
Asistent patentového zástupce
strojírenství, elektrotechnika
Paralegal
administrativa, e-filing, překlady
Patentový zástupce
obnovy platnosti užitných vzorů a patentů
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz