Průmyslové vzory

Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

 

1

Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.

2

Rešerše v databázích průmyslových vzorů, příp. v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda design splňuje požadavek novosti a individuální povahy.

3

Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.

4

Podání přihlášky průmyslového vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s Úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.

5

Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti průmyslového vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.

6

Zajištění přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí, zejména průmyslový vzor Společenství, který na základě jedné přihlášky zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor, apod.

7

V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.

8

Provádění změn v rejstříku průmyslových vzorů (změny jména a adresy majitele, převody průmyslových vzorů). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k průmyslovým vzorům.

9

Publikační a lektorská činnost v oblasti průmyslových vzorů.

Chci průmyslový vzor

O tyto služby se u nás starajíAsistent patentového zástupce
registrace průmyslových vzorů
Paralegal
průmyslové vzory
Evropský patentový zástupce obnovy platnosti ochranných známek
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz