Užitné vzory

Postup při registraci užitného vzoru a další služby v oblasti užitných vzorů

 

1

Bezplatná konzultace ochrany Vašeho řešení, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.

2

Rešerše v databázích patentů a užitných vzorů, příp. v odborné literatuře a v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek novosti a překročení odborné dovednosti, a v jakém rozsahu.

3

Vypracování nároků na ochranu, popisu a výkresů, tzn. celé textové a obrazové části přihlášky užitného vzoru, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy.

4

Podání přihlášky užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s Úřadem až do ukončení zápisného řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu užitného vzoru. Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti užitného vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.

5

Zajištění návazných přihlášek užitných vzorů do zahraničí (národní přihlášky v jednotlivých státech).

6

V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z užitných vzorů, vymáhání práv, mediátorství ve sporech, vypracování znaleckých posudků. Podání návrhů na výmaz užitného vzoru a návrhů na určení zda určité řešení spadá či nespadá do rozsahu užitného vzoru.

7

Provádění změn v rejstříku užitných vzorů (změny jména a adresy majitele, převody). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k užitným vzorům, smluv o spolupráci, smluvním výzkumu a nakládání s duševním vlastnictvím, smluv o utajení informací.

8

Publikační a lektorská činnost v oblasti teorie a praxe práva užitných vzorů.

Chci užitný vzor

O tyto služby se u nás starajíEvropský patentový zástupe
elektrotechnika, stavebnictví, strojírenství
Spolupracující patentový zástupce
informační technologie, fyzika, zemědělství
Patentový zástupce
chemie, biologie, potravinářství
Asistent patentového zástupce
strojírenství, elektrotechnika
Paralegal
administrativa, e-filing, překlady
Patentový zástupce
obnovy platnosti užitných vzorů
Dobrý den,
chtěl/a bych se dozvědět více o .
Mohli byste mě prosím kontaktovat
na emailu , a nebo
telefonním čísle . Děkuji.

Artpatent, advokátní kancelář s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 235181

sídlo: Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
pobočka: Okružní 2824, 370 01 České Budějovice
e-mail: info@artpatent.eu
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
datová schránka: qnkhzkz