Články

Celý článek

Jeden z největších profesních meetingů patentových zástupců, který se jmenuje FICPI FORMU se letos (stejně jako řada jiných akcí) bude konat pouze virtuálně a to ve dnech 4. - 5. 11.2020

Celý článek

Celý článek

Celý článek

Dne 25.11.2020 byla veřejnosti zpřístupněna databáze GIview, která poskytuje informace o označeních původu a zeměpisných označeních chráněných na úrovni EU, včetně označení ze třetích zemí chráněných v EU na základě dvoustranných a mnohostranných dohod a také informace o ochraně unijních označení v zemích mimo EU. GIview obsahuje údaje jako typ označení, datum priority, právní stav, základ právní ochrany, a to pro všechna označení původu či zeměpisná označení pro vína, lihoviny, aromatizované vinné výrobky, zemědělské produkty a potraviny. Zvláštností GIview je to, že je otevřeno vnitrostátním orgánům a seskupením producentů, kteří do něj mohou vložit další data, např. kontaktní údaje seskupení producentů a kontrolních orgánů, mapy, fotografie produktu, popisy produktu, zeměpisné oblasti, prohlášení o udržitelnosti a další informace. Cílem je poskytnout co nejvíce informací o označeních původu a zeměpisných označeních a napomoci příslušným orgánům v boji proti podvodům, jimž popisy a fotografie originálního p

Celý článek

Celý článek

Podpořte své podnikání pomocí fondu EUIPO pro malé a střední podniky

Celý článek

Podpořte své podnikání pomocí fondu EUIPO pro malé a střední podniky

Celý článek

Náš kolega Ing. Robert Kutil úspěšně zakončil doktorské studium a získal tak titul Ph.D. Za celý tým PatentCentra moc gratulujeme!!!

Celý článek

dne 23. 2. 2021 proběhl webinář k autorskému právu. Prezentace se ujala naše kolegyně Mgr. Alena Biskupová, která se problematice autorského práva dlouhodobě zabývá.

Celý článek

Celý článek
Hello,
I would like to know more about .
Please contact me
by email at , and/or
by phone at . Thank you.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz

All rights reserved © 2017 PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Design by martin Code by: Nexgen