Rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ o otázce patentovatelnosti rostlin získaných v zásadě biologickými postupy

Velký stížnostní senát EPÚ rozhodl o otázce patentovatelnosti rostlin získaných v zásadě biologickými postupy (G 03/19 - papriky)

Velký stížnostní senát Evropského patentového úřadu ukončil právní nejistotu v oblasti biotechnologických vynálezů a ve svém rozhodnutí ze dne 14. května 2020 poskytl jasná vodítka, jak hodnotit patentovatelnost biotechnologických vynálezů týkajících se rostlin/zvířat nebo jejich částí získaných tradičními způsoby šlechtění. 
 
Podle příslušného rozhodnutí jsou rostliny ale i zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy nepatentovatelné, přičemž toto rozhodnutí se neaplikuje na evropské patenty udělené před 1. červencem 2017 nebo na evropské patentové přihlášky v řízení do tohoto data s nároky na rostliny/zvířata získané výlučně v zásadě biologickými postupy.

 

Více informací naleznete zde: https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/rozhodnuti_stiznostniho_senatu_EPU.html

 
 
Zdroj: www.upv.cz
Hello,
I would like to know more about .
Please contact me
by email at , and/or
by phone at . Thank you.

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Okružní 2824, CZ 37001
České Budějovice

e-mail: info@patentcentrum.cz
mob: +420 777 743 153
tel: +420 387 436 600
fax: +420 387 312 166
skype: sedlak@patentcentrum.cz

All rights reserved © 2017 PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Design by martin Code by: Nexgen